Назад

Министерството на туризма одобри 89 заявления по мярката за държавна помощ за туроператорите


Министерството на туризма одобри 89 заявления за държавна субсидия на обща стойност 11 254 576, 97 млн. лева за компании, извършващи туроператорска дейност.

Средствата, отпуснати от държавния бюджет по схемата, са на обща стойност 16,5 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на потребителите средства за неосъществени пътувания в периода 01.03 – 31.12.2020 г.

Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 150 лв., а най-голямата достига над 1,3 млн. лв.

Размерът, който се предоставя е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., като с предоставената помощ ще бъдат възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети поради COVID-19 за същия период. Започва и разплащане на сумите.

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на кандидатите, подали заявления за участие по обявената на 06.07.2021 г. в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. поради възникналата епидемия от COVID–19, Министерството на туризма публикува: Одобрени за финансиране заявления и размер на финансовата помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях.