Назад

НСИ: Брутният вътрешен продукт с 10% ръст през второто тримесечие


Брутният вътрешен продукт (БВП) на България има ръст от 9.9% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на миналата година, сочат сезонно изгладените данни, публикувани от Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на годината повишението е с 0.6%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31.167 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4513 лв. от стойностния обем на показателя.

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 8.4%. Растежът на брутната добавена стойност идва най-вече от увеличение с 21.4% на приходите от търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

Според данните за периода износът на стоки и услуги се увеличава с 20.4%, а вносът с 28.4% в сравнение с второто тримесечие на 2020 година.