Назад

Презентации от Международната конференция “Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMExpo 2022”Конференцията събра десетки финансиращи институции

На 3 и 4 октомври 2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП проведоха Международна конференция “Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП – SIMExpo 2022”.

Отчитайки големия интерес към участвалите в събитието финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове, инвеститори и застрахователни дружества, публикуваме 9-те презентации относно представените финансови продукти и услуги за малките и средни предприятия:

 

Организаторите на конференцията вярват, че обменът на информация и актуални механизми за справяне с настоящата затруднена икономическа ситуация ще бъдат полезни за бизнеса.

За контакти и допълнителна информация: БТПП- Център за фирмено обслужване, тел. 02/8117 477, 02/8117 519, e-mail:bcci.centre@bcci.bg