Назад

Дигитална трансформация на външнотърговския обмен


В рамките на кръглата маса „Съвременни трансформации на стопанската дейност“ с домакин Българската търговско-промишлена палата  особен интерес сред участниците предизвика лекцията  „Дигитална трансформация на външнотърговския обмен“, представена от заместник-директора на Агенции „Митници“  Лъчезар Кръстев.

Презентацията е с подчертано практическа насоченост и разглежда високия ръст на електронната търговия в резултат на епидемичната обстановка, свързана с Ковид-пандемията и приемането от  ЕС на пакета за ДДС в областта на електронната търговия.

В лекцията е отделено място за разясняване на следните механизми за събиране на ДДС при електронната търговия:

  • Обслужване на едно гише при внос / Import one stop shop – IOSS/;
  • Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос и
  • Стандартен механизъм - за събиране на ДДС.

Със схеми, графики и таблици нагледно е отразен броя на подадените митнически декларации, ДДС от подадени митнически  декларации за пратки с ниска стойност според механизма за събиране по периоди, както и размера от ДДС в лева според механизма за събиране за периода 01.07.2021 – 30.09.2021г.

За по-детайлна информация можете да проследите цялата презентация ТУК