Брой 9 (2265), 14-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Италианската агенция за търговия и инвестиции засилват партньорството си


Председателят на БТПП Цветан Симеонов разговаря със София Киара Петро – новия  директор на Италианската агенция за търговия и инвестиции, офис в София.  Целта на срещата бе запознаване на г-жа Петро с досегашното сътрудничество на Палатата с Агенцията, разясняване на ролята на БТПП в икономическия живот на страната и икономическите отношения България–Италия.

Г-жа Петро информира, че въпреки замразените на този етап промоционални дейности на организацията, екипът полага ежедневни усилия за опосредстване и улесняване на връзките между български и италиански партньори.

Следвайки нуждите на компаниите от двете страни Симеонов и Петро се договориха организациите да поддържат активен обмен на информация за икономическата среда, възможностите за взаимни инвестиции и бизнес.

По информация от Министерството на икономиката през последните години неизменно водещи стоки в износа ни за Италия са рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, части за обувната промишленост, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са: трактори, автомобили и други превозни средства, обезкосмени и обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

Възможности за разширяване на българското присъствие на италианския пазар могат да се търсят в следните по-важни насоки:продукти на химическа промишленост (торове, пластмаси и др.);преработвателна промишленост; дървопреработване и мебелна индустрия; продажба на алуминиеви профили и допълнителни елементи;производство и търговия на цигари и цигарени продукти. фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;земеделски машини и хранително-вкусовата промишленост; износ на зърнени и маслодайни култури и месопреработване; електроника /касови апарати, фискални системи, датчици/ и информационни услуги; специализирани софтуерни услуги; износ на петролни продукти и смазочни масла; винопроизводство; текстилна, трикотажна и обувна промишленост; строителство на пречиствателни станции, колектори и депа за твърди отпадъци; борба с ерозията и свлачищата корекции на речни корита; пътно и комунално строителство; монтиране на допълнителни инфраструктурни обекти; строителни материали.

За допълнителна информация: БТПП, Дирекция "Международно сътрудничество", Габриела Димитрова, E-mail: G.Dimitrova@bcci.bg, interdpt@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – национално представителна работодателска организация с нов 4-годишен мандат
АИКБ пое ротационното председателство на АОБР за 2021 г.
Насоките и приоритетите на АОБР ще бъдат представени на пресконференция на 25 януари Още
БТПП и Италианската агенция за търговия и инвестиции засилват партньорството си
Активен обмен на информация за икономическата среда и възможностите за развитие на българо-италианските търговски връзки Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Повече товарен транспорт през границите на България през декември
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Осигурени са още 40 млн. лв. от ОПРЧР 2014-2020 за компенсации за запазване на заетостта в туризма и транспорта
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Пострадалите от наводнения фермери имат 10-дневен срок да заявят помощ в общинските земеделски служби
Комисия ще обследва щетите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Електронни касови бележки ще заместят хартиените
Предстои приходната агенция да обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството Още
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Стартира обучителната програма за излизане на външни пазари към Еxport Hub Bulgaria Expo1
В рамките на 12 седмици ще бъдат представени теми, свързани с бизнес развитието и експортната ориентираност Още