Брой 4 (9), 06-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: По-високи данъчни стимули за работодатели, които осигуряват служителите си по втори и трети пенсионен стълб


На 5 януари се състоя вторият кръг на двустранните преговори между национално представителните работодателски и синдикални организации за реформи в пенсионно-осигурителната система и подобряване на социалния диалог. От страна на Българската търговско-промишлена палата участваха председателят на Палатата Цветан Симеонов, главният секретар Васил Тодоров и юридическият съветник Валентина Зартова.

 
Приет беше комплекс от мерки за продължаване на пенсионната реформа и за издигане ролята на социалния диалог в хода на законодателния процес.
 
Цветан Симеонов предложи нормативно стимулиране на доброволното пенсионно осигуряване в насока разширяване на обхвата на лицата, засегнати от този вид осигуряване, и по-високи данъчни стимули за работодателите, които осигуряват работниците и служителите си по втория и третия пенсионен стълб. Тези цели ще бъдат постигнати след изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в допълнителното задължително пенсионно осигуряване с оглед идентифициране на проблемите, които съществуват пред пенсионните фондове и осигурените в тях лица.
 
Във връзка със социалния диалог бяха съгласувани предложения, насочени към подобряване ефективността и прозрачността на съветите за тристранно сътрудничество и към задължителното им консултиране по проекти за нормативни актове, в това число и на законопроекти, внесени в Народното събрание по инициатива на депутатите и отнасящи се до трудовите, осигурителните и непосредствено свързаните с тях отношения и жизненото равнище . Беше предложено съветите за тристранно сътрудничество да изучават и прилагат опита на сходни по своето устройство и дейност органи от други страни членки на Европейския съюз, какъвто досега не е ползван.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: По-високи данъчни стимули за работодатели, които осигуряват служителите си по втори и трети пенсионен стълб
Състоя се вторият кръг на двустранните преговори между национално представителните работодателски и синдикални организации... Още
Програма на панаирите и изложбите, организирани от БТПП през 2012 г.
По традиция БТПП организира ежегодно панаири и изложения Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Няма да има отлагане на срока за свързване на бензиностанциите
Още поне 210 000 фискални устройства трябва да се свържат със сървърите на НАП до края на март т.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политика на сближаване на ЕС: Извличане на най-доброто от всеки регион
В рамките на своята политика на сближаване ЕС работи за подпомагане на по-бедните региони Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП Още