Брой 4 (9), 06-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Политика на сближаване на ЕС: Извличане на най-доброто от всеки регион

В рамките на своята политика на сближаване ЕС работи за подпомагане на по-бедните региони да достигнат равнището на по-богатите региони. На 16 декември Съветът по общи въпроси даде насоки за преговори по разпоредбите за политиката в бъдеще.

Чрез политиката на сближаване се съфинансират инфраструктурни проекти, формира се информационното общество и се помага на гражданите да придобиват нови умения, наред с други дейности. Специално внимание се отделя на развитието на селските райони, на районите, в които протича индустриален преход, както и на регионите, които са засегнати от неблагоприятни природни или демографски условия.

Срокът на действие на сегашните разпоредби за политиката на сближаване ще изтече през 2013 г., така че в момента се провеждат обсъждания в Съвета относно законодателния пакет за финансовия период 2014—2020 г. Съгласно доклада на полското председателство на Съвета повечето държави членки възприемат предложенията на Европейската комисия като добра отправна точка за преговорите.

Подкрепата за политиката на сближаване се насочва основно чрез различни фондове, управлявани от държавите членки и Комисията. С цел създаването на по-интегриран подход Комисията предлага да се изготвят общи разпоредби за следните пет фонда:

С оглед на постигане на максимално въздействие при осъществяването на политическите приоритети на ЕС, в предложенията се съдържа препоръка за свързване на политиката на сближаване със стратегията за работни места и растеж „Европа 2020“.

По-слабо развитите региони — тези, чийто БВП на глава от населението възлиза на по-малко от 75 % от средната стойност за Съюза като цяло — ще останат водещ приоритет.

За окончателното приемане на законодателството ще е необходимо одобрение от Съвета и Европейския парламент

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: По-високи данъчни стимули за работодатели, които осигуряват служителите си по втори и трети пенсионен стълб
Състоя се вторият кръг на двустранните преговори между национално представителните работодателски и синдикални организации... Още
Програма на панаирите и изложбите, организирани от БТПП през 2012 г.
По традиция БТПП организира ежегодно панаири и изложения Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Няма да има отлагане на срока за свързване на бензиностанциите
Още поне 210 000 фискални устройства трябва да се свържат със сървърите на НАП до края на март т.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политика на сближаване на ЕС: Извличане на най-доброто от всеки регион
В рамките на своята политика на сближаване ЕС работи за подпомагане на по-бедните региони Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП Още