Брой 138 (1896), 22-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в първите работни срещи на Финландското председателство на Съвета на ЕС


В качеството си на председател на Комитета за търговия и инвестиции на Европалати Георги Стоев, член на УС на БТПП, участва в заседание на работна група  в Брюксел.

По време срещата, представителите на Европейската комисия акцентираха върху  усилията за по-добро използване на клъстерите като стратегически инструмент на индустриалната политика и необходимостта от подкрепа на индустриалните иновации по места. Освен това се взе решение за създаване на експертна група.

Георги Стоев и 10 представители на експертни групи се обединиха около предложението на Комитета за търговия и инвестиции да бъде насърчено създаването на експертна група по въпросите на клъстерите за предоставяне на препоръки за по-добро използване на клъстерите като стратегически инструмент на индустриалната политика („Expert Group on Clusters to provide recommendation on how to better use clusters as a strategic tool of industrial policy").

Експертите подчертаха, че стартиращите и действащи МСП в Европа се нуждаят от благоприятна бизнес среда за иновации, растеж и свързване с квалифицирани хора, технологични центрове и организации за подкрепа в рамките на регионите и между тях.

Освен това те заявиха, че това може да бъде постигнато само в партньорство с държавите членки, регионите, градовете и частния сектор. Укрепване на иновациите в европейските региони, което изисква по-силно стратегическо междурегионално сътрудничество, устойчиви връзки и инвестиции между регионалните екосистеми, могат да увеличат иновационния потенциал на Европа.

Георги Стоев участва и в официалната вечер и срещата с Айно-Кайса Пеконен, министър на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Плакет и Грамота за дългогодишния председател на Бургаската търговско-промишлена палата Цанко Иванов
За личен принос към единната система на търговско-промишлените палати Още
Цветан Симеонов: Дигитализацията и екологизацията са основните перспективи пред компаниите, за да бъдат те конкурентоспособни
Интервю на председателя на БТПП за в. Строител Още
БТПП участва в първите работни срещи на Финландското председателство на Съвета на ЕС
Георги Стоев, член на УС на БТПП и председател на Комитета за търговия и инвестиции на Европалати, участва в заседание на работна група в Брюксел Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Четвърта партньорска среща по проекта 2REVIVE "Втори шанс за предприемачество"
Участваха партньорски организации от Полша, България, Малта, Хърватска, Италия и Холандия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири "LORIST" за туризъм, лов и риболов, екология и спорт
2-6 октомври 2019 г. в гр. Нови Сад, Сърбия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ИКОНОМИКА
Заместник - министър Лилия Иванова: Износът нараства с близо 10 % за първите пет месеца на годината
Повишава се износът не само към ЕС, но и към трети страни Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Платежният баланс през май излезе на плюс с 421,1 млн. евро
Износът расте с 11,1%% на годишна база, а вносът с – 3,4%%, показва банковата статистика Още