Назад

БТПП връчи почетна диплома на заместник-ръководителя на Посолството на Пакистан в София


Българската търговско-промишлена палата връчи почетна диплома на Омер Малик, заместник-ръководител на Посолството на Пакистан в София, по повод приключване на мандата му в нашата страна.

Отличието е за приноса му в развитието на икономическото сътрудничество между България и Пакистан и за активното му сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата по време на неговия тригодишен мандат.. Със съдействието на Омер Малик бяха реализирани редица събития и инициативи - бизнес форуми с двустранни срещи, изложба на пакистански стоки и фестивал на мангото в София.

Дискутирани бяха и бъдещи съвместни инициативи за засилване на двустранните търговско-икономически отношения, като екипът на Палатата ще продължи да съдейства за успешното им реализиране.