Назад

БТПП започва работа по нов проект по програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027


Основната цел на проект IngegrAGE е да способства интегрирането на възрастни хора над 55 години на пазара на труда, да повиши техните дигитални умения и да им помогне да се адаптират към предизвикателствата на дистанционния начин на работа.

Проектът се изпълнява в консорциум от 15 организации от 11 страни - Словения, Австрия, България, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватия, Германия, Унгария, Словакия.

Планираните дейности стартират в началото на новата година  и включват:

  • изготвяне, тестване и популяризиране на практически инструментариум за публичните организации и работодатели с цел откриване на пропуски в уменията на възрастните хора и споделяне на опит в посока повишаване на знанията им;
  • събиране, оценка и споделяне на добри практики в рамките на Дунавския регион;
  • създаване, тестване и валидиране на концепция за обучение на работодателите за изграждане на умения за управление на процеса на застаряване на служителите в техните организации;
  • разработване на инструмент за самооценка за откриване на пропуски в уменията при възрастни хора над 55 години;
  • създаване, тестване и валидиране на геймифицирана концепция за обучение, насочена към възрастовата група 55+, с цел запълване на пропуските в уменията и по-бързото им адаптиране към предизвикателствата на работната среда;
  • създаване на програма за обучение на ментори, подпомагащи работата на по-възрастните служители чрез споделяне на знания.

За допълнителна информация: дирекция „ЕИЕП“, БТПП, projects@bcci.bg