Назад

„Медиация: Фокус върху същественото за вашия бизнес“ – онлайн брошура за алтернативно разрешаване на спорове по ИС


Патентно ведомство на Република България и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO/СЕСИС) уведомяват всички заинтересовани лица за възможността да се запознаят с новата онлайн брошура „Медиация: Фокус върху същественото за вашия бизнес“.

Изданието, изготвено от експерти от СЕСИС, предоставя изчерпателна информация, свързана с ползите и механизмите на действие в процеса на медиация.

В брошурата са разработени теми, свързани с избора на медиатор, стъпките и фазите при алтернативното разрешаване на спорове (АРС) и други.

„Медиация: Фокус върху същественото за вашия бизнес“ (PDF)