Назад

Бързият напредък на ключови технологии за чиста енергия показва, че новата енергийна икономика се развива по-бързо от очакванията


Напредъкът в областта на слънчевата енергия, електрическите превозни средства и термопомпите обаче трябва бързо да се разпространи в повече страни и в други части на енергийната система, за да се доближи светът до нулево нетно потребление до 2050 г.

Темпото на внедряване на някои технологии за чиста енергия – като фотоволтаиците и електрическите превозни средства – показва какво може да се постигне с достатъчно амбициозни и политически действия, но според последната оценка на глобалния напредък на МЕА са необходими спешни по-бързи промени в повечето компоненти на енергийната система, за да се постигнат нулеви нетни емисии до 2050 г.

Публикуваната годишна актуализация на онлайн ресурса на МЕА „Проследяване на напредъка в областта на чистата енергия“ разкрива забележителни постижения през изминалата година. Продажбите на електрически автомобили достигнаха рекордно високи стойности от над 10 милиона през 2022 г., което представлява почти десетократно увеличение само за пет години. Добавените мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници нараснаха до 340 гигавата (GW), което е най-широкото им разгръщане досега. В резултат на това възобновяемите енергийни източници вече представляват 30% от световното производство на електроенергия. Инвестициите в чиста енергия достигнаха рекордните 1,6 трилиона щатски долара през 2022 г., което представлява увеличение с почти 15% спрямо 2021 г., демонстрирайки продължаващо доверие в необратимостта на енергийния преход дори в несигурен икономически климат.

Преходът към чиста енергия обаче се осъществява с различна скорост в отделните региони и сектори. Например почти 95% от световните продажби на електромобили през 2022 г. са осъществени в Китай, САЩ и Европа. Необходимо е по-силно международно сътрудничество, за да се разпространи напредъкът в областта на електрическите автомобили и други ключови технологии във всички региони, особено в нововъзникващите и развиващите се икономики.

Разгръщането на чиста енергия също така се осъществява по-бързо в някои части на енергийната система – като производството на електроенергия и леките автомобили – където разходите са намалели и технологиите вече са относително зрели. Същевременно все още са необходими бързи иновации, за да се пуснат на пазара чисти технологии за части от енергийната система, където е по-трудно да се справим с емисиите, като например тежката промишленост и транспорта на дълги разстояния. През последните няколко години бяха направени положителни стъпки в областта на иновациите, но е необходимо по-нататъшно ускоряване, за да бъдат скоро пуснати на пазара повече технологии с ниски емисии в тези области.

Актуализацията за 2023 г. на „Проследяване на напредъка в областта на чистата енергия“, която е достъпна на уебсайта на МАЕ, проследява напредъка в привеждането на световната енергийна система в съответствие с пътя за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Тя прави това чрез оценка на над 50 различни компонента – от сектори до технологии и инфраструктура. Днес МАЕ пусна и преработения наръчник за технологиите за чиста енергия – интерактивна цифрова база данни, която позволява на потребителите да визуализират готовността и географското разпределение на повече от 500 различни иновативни технологии или компоненти в световната енергийна система, както и придружаващата я база данни за демонстрационни проекти за чиста енергия.

„Икономиката на чистата енергия се оформя бързо, но в повечето области е необходим още по-бърз напредък, за да се постигнат международните цели в областта на енергетиката и климата“, заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол. „Тази актуализация на „Проследяване на напредъка в областта на чистата енергия“ изтъква някои много обещаващи развития, като подчертава както необходимостта, така и потенциала за по-активни действия в световен мащаб. Изключителният ръст на ключови технологии като слънчевата енергия и електрическите автомобили показва какво е възможно.“

Въпреки че много сектори все още не са напълно в крак с международните цели в областта на климата, новият анализ идентифицира решаващи постижения през изминалата година. За първи път в историята обявеният производствен капацитет за батерии за електромобили е достигнал нива, достатъчни да задоволят очакваните изисквания за търсене през 2030 г. в сценария на МАЕ за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Това е подкрепено от импулса на големи индустриални стратегии като Закона за намаляване на инфлацията в САЩ и Индустриалния план за зелена сделка на Европейския съюз.

Слънчевата фотоволтаична енергия е повишена до „на път“, тъй като напредъкът ѝ сега е в съответствие с основните етапи, съответстващи на амбициите за нулеви нетни емисии. През 2022 г. фотоволтаиците са генерирали рекордните близо 1 300 тераватчаса (TWh), което е с 26% повече от 2021 г. и регистрира най-големия абсолютен ръст на производството от всички възобновяеми технологии през 2022 г. Броят на производствените проекти в процес на подготовка за фотоволтаици също отбеляза огромен ръст в контекста на широката правителствена подкрепа, особено в Китай, САЩ и Индия. Ако всички обявени проекти бъдат реализирани, световният производствен капацитет за фотоволтаици ще се увеличи повече от два пъти през следващите пет години, изпреварвайки търсенето през 2030 г. в сценария на МАЕ за нулево потребление до 2050 г.

Значителен напредък бе постигнат в сградния сектор, който бе повишен от „не е на път“ на „необходими са повече усилия“ в тристепенната система за оценка на напредъка в областта на чистата енергия. Правителствата все по-често въвеждат строги енергийни кодекси и стандарти за енергийните характеристики на сградите, а използването на ефективни и възобновяеми технологии за сгради, като например термопомпи и оборудване за охлаждане с ниски емисии, се ускорява. През изминалата година в световен мащаб бяха засилени и политиките за енергийна ефективност, като например в Индия, която прие нови политики за уреди, превозни средства, промишлени съоръжения и търговски сгради.

Политиката напредва в много региони. По-рано тази година например Индонезия стана първата държава в Югоизточна Азия, която създаде правна и регулаторна рамка за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид, а Намибия публикува стратегия за водорода в края на 2022 г.

При няколко технологии се наблюдава важен пробив в иновациите след последните актуализации на Ръководството за проследяване на напредъка в областта на чистата енергия и Ръководството за технологиите за чиста енергия на МАЕ. Най-големият производител на батерии в света обяви, че ще започне производство на натриево-йонни батерии за електромобили – алтернативен химически състав на батериите, който може да спомогне за намаляване на зависимостта от търсените критични минерали. По-рано тази година започнаха да функционират две широкомащабни демонстрации на твърдооксидни електролизери – високоефективна технология за производство на водород с ниски емисии. Направени са положителни стъпки в областта на иновативните чисти технологии за рафиниране на алуминий и производство на цимент – и двете индустрии, в които емисиите са трудни за преодоляване. Освен това в началото на 2023 г. от Белгия беше извозена първата пратка течен въглероден диоксид (CO2), който ще бъде геологично съхранен край бреговете на Дания под Северно море – знаково постижение за сектора на улавянето на въглероден диоксид.

Въпреки че напредъкът се наблюдава във всички над 50 компонента на енергийната система, оценени в „Проследяване на напредъка в областта на чистата енергия“, повечето от тях все още не са на път, съответстващ на нулеви нетни емисии до 2050 г. Необходима е по-силна политическа подкрепа и по-големи инвестиции в широк спектър от различни технологии, във всички региони на света, за да се даде възможност за по-широко и по-бързо преминаване към чиста енергия, за да се запазят нулевите нетни емисии до 2050 г.

Източник: Институт за енергиен мениджмънт