Назад

МОН организира онлайн информационна среща за отворена процедура „Развитие на дуалната система на обучение в ПОО“


До 2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво. Интегрираният подход ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), в реализирането на които съществена роля ще имат и работодателите.

В подкрепа на връзката между образованието и пазара на труда е отворена процедура „РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОО“ със срок за подаване на концепции - 27.09.2023 г. При одобряване на предлаганите интегрирани концепции училищата стават конкретен бенефициент, като допустимият за тях бюджет на проектно предложение е от 250 000 лв. до 750 000 лв. Партньори могат да са Регионалните управления на образованието (РУО), а асоциирани партньори са работодателите. Концепциите на училищата могат да бъдат част и от интегрирани концепции на общините.

Министерството на образованието и науката организира онлайн информационна среща на 24.08.2023 г. от 11:00 ч. за разясняване на процеса на кандидатстване, на която съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъде предоставена информация и насоки за включване в процедурата и оптимално използване на тази значима подкрепа за развитието на дуалната система на обучение. В срещата ще участва заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева.

МОН отправя покана към бизнеса да участва в онлайн информационна среща,  за да подпомогне оптималното използване на тази значителна подкрепа за дуалната система на обучение.

Линк за участие: Информационна среща (24.08.2023 г.) за отворена процедура за кандидатстване „РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОО“ (ИТИ, срок за кандидатстване 27.09.2023 г.)