Брой 170 (1434), 05-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

"Подкрепа за предприемачество" - бюджет: 5 млн. лева


Цел: мярката е насочена към хора, които искат да развият собствен бизнес. Те ще получат обучение и консултантски услуги, за да разработят предприемаческите си идеи и да придобият нужните знания и умения за управление на бизнеса.

Допустими кандидати: центрове за развитие на предприемачеството с доказан опит, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и по Търговския закон; национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите: КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и Съюз за стопанска инициатива; финансови институции, включително банки.

Възможни партньори: обучителни организации и институции, центрове за информация и професионално ориентиране, общини, неправителствени организации, социални партньори, финансови институции.

Финансови условия: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 100 000 лв., максимален - 391 166 лв. Не се изисква съфинансиране. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

Допустими дейности:

- Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

- Специализирани обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове.

- Консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, включително подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност и юридическа помощ.

Дейностите трябва да са насочени към хора, които искат да започнат самостоятелен бизнес, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, включително младежи до 29 години. Изисква се приоритетно в проектите да бъдат включвани безработни и/или неактивни лица.

Процедура: Документите за кандидатстване се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

НОВИНИ ОТ БТПП
Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Държавата Израел в София, бе официален гост на БТПП
Тя и председателят на Палатата обсъдиха предстоящото посещение до Тел Авив ( 11 – 15 септември 2017) Още
Савина Влахова разговаря с Цветан Симеонов по актуални въпроси, касаещи бранша
От особена важност ще бъде постигането на съответствието на ДДС ставката върху храните с тази в другите страни - членки на ЕС Още
БИЗНЕС СРЕДА
"Подкрепа за предприемачество" - бюджет: 5 млн. лева
Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2017 г. Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Мобилни групи от бюрата по труда ще посещават работодатели
Проведени са над 1 400 срещи с работодатели, в резултат на което са заявени над 14 122 свободни работни места Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
До 70% от стоките в магазините на търговските вериги са от български доставчици
ИПИ: Близо 1000 лв. е средната заплата в сектора Още
Ръстът на БВП през второто тримесечие е 3.6 на сто
24 149 млн. лв. по текущи цени, показват предварителни данни на Националния статистически институт Още
НОВИНИ ОТ СТИВ
Международен конгрес и Международен панаир „Информатика 2018“ – Куба
Възможност за обмен на информация между професионалисти, научни работници, бизнесмени, представители на правителствата, международни институции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
10-14 октомври 2017 г. , Делхи - Предстои 5-то издание на форума „Седмица на водата в Индия - 2017“
Основна тема на предстоящия форум е „Вода и енергия за устойчив ръст“ Още