Брой 8 (1272), 12-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове


Във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и настъпили промени, считано от 01.01.2017 г., в позиция 2204 от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, приета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 06.10.2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа, Агенция „Митници” уведомява икономическите оператори за следното:

  1. Заличени са следните тарифни кодове:

2204 21 92                               2204 29 44      

2204 29 11                               2204 29 46

2204 29 12                               2204 29 47

2204 29 13                               2204 29 48

2204 29 17                               2204 29 58

2204 29 18                               2204 29 87

2204 29 42                               2204 29 89

2204 29 43                               2204 29 92;

  1. Въведени са следните нови тарифни кодове:

2204 10 13                               2204 22 80                              2204 29 22          

2204 10 15                               2204 22 81                              2204 29 23

2204 21 31                               2204 22 82                              2204 29 24

2204 21 61                               2204 22 83                              2204 29 26

2204 22 10                               2204 22 84                              2204 29 27

2204 22 22                               2204 22 85                              2204 29 28

2204 22 23                               2204 22 86                              2204 29 32

2204 22 24                               2204 22 88                              2204 29 38

2204 22 26                               2204 22 90                              2204 29 78;

2204 22 27                               2204 22 91                             

2204 22 28                               2204 22 93

2204 22 32                               2204 22 94

2204 22 33                               2204 22 95

2204 22 38                               2204 22 96

2204 22 78                               2204 22 97

2204 22 79                               2204 22 98

  1. Съгласно предоставена информация от Европейската комисия заличените тарифни кодове, както и новите такива ще бъдат отразени в Системата за движение и контрол на акцизни стоки (ЕМCS), считано от 24.01.2017 година.

В тази връзка икономическите оператори могат да използват тарифните кодове по КН на ЕС за 2016 г. до въвеждане на промяната в EMCS и промяната в лицензите за управление на данъчен склад, но не по-късно от 31.01.2017 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
Палатата счита, че промените не трябва да увеличават административната тежест за работодателите Още
Нови членове на Палатата
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Заличените тарифни кодове, както и новите такива ще бъдат отразени в Системата ЕМCS, считано от 24.01.2017 г. Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи отчет за работата на комисията през 2016 г.
Процедурни спънки бавят Комисията за картела на горивата Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г.
Най-голям ръст при износа има на алкохолните, безалкохолните напитки и тютюна - 27.8% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазарът на млечни продукти във Виетнам – състояние, тенденции и перспективи
Проучване, изготвено от СТИВ-Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международни търгове за разработване на газови/нефтени находища в Индия
Международни търгове за разработване на газови/нефтени находища в Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, февруари 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още