Брой 8 (1272), 12-01-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Пазарът на млечни продукти във Виетнам – състояние, тенденции и перспективи


Млечните продукти навлизат все по-широко в културата на хранене на виетнамския народ. Виетнамците все повече търсят и купуват различни видове сирена, прясно и кисело мляко, млечни десерти, които се предлагат на виетнамския пазар, както от внос, така и местно производство.

През последните десет години се увеличи въздействието на западната култура и кухня върху Виетнам и това обстоятелство оказа положително въздействие върху търсенето на сирене, особено сред младите хора и децата. Благодарение на това, виетнамските потребители проявяват стремеж да приготвят западни ястия и десерти като използват различни видове сирена. Освен това, те са склонни да купуват повече сирене за децата си, за да се подобри тяхната височина. Различните видове сирена(включително твърди и меки сирена) са вече познати на виетнамските потребители, особено на тези, които живеят в големи градове като Хошимин, Ханой, Нячанг, Хайфон, Вунг Тау и Дананг, благодарение на увеличаването на броя на откритите напоследък много супермаркети на чуждестранни търговски вериги, в които предимно се предлагат сирена.

Bel Vietnam Ltd. е доминиращата пазара на сирене компания във Виетнам, със 78% от обема на продажбите на дребно през 2015 година и 79% през 2016 година Компанията не само успешно запазва водещата си позиция, но също така поддържа най-бързия растеж на продажбите на дребно на сирене през последните пет години. Bel Vietnam Ltd. притежава добре диверсифициран продуктов портфейл, състоящ се от много марки, като например, La Vache Qui Rit, Belcube и Babybel. Освен това, конкурентни предимства на компанията са дългогодишното й присъствие във Виетнам и нейната много добре развита дистрибуторска мрежа, покриваща както традиционни, така и съвременни канали в цялата страна. Bel Vietnam Ltd. е активна и в извършване на маркетингови и промоционални дейности, като например чести телевизионни реклами в популярни канали като HTV. През 2016 година компанията откри нов завод в провинция Бин Дуонг с инвестиция от 17 милиона щатски долара. Новият завод е на площ пет пъти по-голяма от старата фабрика, персоналът му е увеличен със 70 души до 200 служители, а производственият му капацитет е 15000 тона сирене годишно.

Прогнозите за 2017 година са, че продажбите на различни видове сирена ще се увеличат с около 7% в сравнение с 2016 година, което е с един процент повече в сравнение с предходната година. В същото време, цените на дребно ще се запазят на същите нива. Очакваният ръст на продажбите ще бъде стимулиран от нарастващото влияние на западния модел върху виетнамската култура и кухня, очакваното възстановяване на икономиката, по-високите стандарти на живот и по-високите доходи на населението. Освен това, производителите и дистрибуторите планират извършването на различни дейности за популяризиране и по-нататъшно разширяване на разпределителните мрежи, за да стимулират потребителското търсене и да останат конкурентоспособни.

Стремежът на виетнамския народ към водене на здравословен начин на живот се отрази положително на продажбите на млечни продукти за пиене в страната. Тази тенденция доведе до по-голямо търсене на млечни продукти за пиене, особено сред младите хора и децата, които консумират тези продукти все по-редовно. Освен това, благодарение на нарастващата тенденция за активно спортуване, бяха разработени нови продукти, обогатени предимно с витамини и съставки като калций, с цел укрепване на имунитета на организма, заздравяването на костите и др.

Водеща роля в производството и продажбите на млечни продукти за пиене има Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk), която има пазарен дял от 43% на тези продукти през 2015 година и 2016 година Това е една от най-големите компании в Виетнам, като цяло, с добра репутация сред потребителите. Със силни финансови възможности, компанията инвестира не само в научни изследвания и разработване на нови продукти, но също така извършва активни маркетингови и промоционални дейности чрез медиите, представяйки разнообразното си продуктовото си портфолио, отговаряйки на потребителското търсене, с което и укрепва авторитета на си. Освен това, компанията непрекъснато подобрява и развива своята дистрибуторска мрежа, като с това повишава своята конкурентоспособност.

През 2016 година таксите върху вноса на млечни продукти за пиене намаляха въз основа на подписаните споразумения на виетнамското правителство с международни партньори. Например, вносната такса за млечни продукти за пиене със съдържание на мазнини, превишаващо 1%, но не повече от 10%, внесени от Австралия и Нова Зеландия намаля от 7% на 5 %. От 1 януари 2017 година тази такса е вече 0%. Прогнозите са, че тази тенденция ще увеличи конкуренцията в продажбата на млечни продукти за пиене, тъй като се очаква и други чуждестранни производители да започнат внос във Виетнам, а предимствата на техните продукти са значително подобрени. Местните производители се очаква да бъдат по-активни, за да могат да се конкурират с вносителите.

През 2015 и 2016 година повечето от водещите производители на кисело мляко във Виетнам (Friesland Campina Vietnam Ltd., TH Food Chain JSC и International Dairy Products JSC) започнаха нови разработки на видове кисело мляко, за да привлекат потребителите. Например, TH Food Chain JSC киселото мляко TH True Yogurt TOP KID, което обогатено с витамини от група В (В6, В12) и фолиева киселина, и подпомага поддържането на оптимално интелектуално и физическо развитие на децата.

Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) доминираха на пазара на кисело мляко и кисело млечни продукти през 2015 година, като имаха 68% дял от продажбите на дребно. Тази тенденция се запази и през 2016 година с пазарен дял от 67%. Компанията притежава много и различни конкурентни предимства, включително, силни марки продукти, финансови средства, активен маркетинг и промоционални дейности, национална дистрибуторска мрежа и дългосрочна дейност в страната. Въпреки това, през 2016 година, компанията беше изправена пред постепенен спад в своя дял от продажбите на кисело мляко и кисело млечни продукти на дребно, което беше породено от силната конкуренция на Friesland Campina Vietnam Ltd., TH Food Chain JSC и International Dairy Products JSC. През 2015 година се появи на виетнамския пазар и нов голям местен производител на кисело мляко - Nutifood Nutrition Food JSC.

Вносните такси за кисело мляко и кисело млечни продукти намаляха през 2016 година от 10% на 7% за продуктите от Австралия и Нова Зеландия, а от 1 януари 2017 година станаха 0%. Това доведе до засилване на конкуренцията, диверсифициране гамата на продуктите и предлагане на потребителите повече възможности за избор.

Изготвил:  Олег Маринов
Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно промени в режима на уведомление за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
Палатата счита, че промените не трябва да увеличават административната тежест за работодателите Още
Нови членове на Палатата
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Заличените тарифни кодове, както и новите такива ще бъдат отразени в Системата ЕМCS, считано от 24.01.2017 г. Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи отчет за работата на комисията през 2016 г.
Процедурни спънки бавят Комисията за картела на горивата Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Търговия с ЕС: Износът и вносът нарастват през периода януари - октомври 2016 г.
Най-голям ръст при износа има на алкохолните, безалкохолните напитки и тютюна - 27.8% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Пазарът на млечни продукти във Виетнам – състояние, тенденции и перспективи
Проучване, изготвено от СТИВ-Хошимин Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международни търгове за разработване на газови/нефтени находища в Индия
Международни търгове за разработване на газови/нефтени находища в Индия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, февруари 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още