Брой 205 (1217), 25-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

ЕС отваря врати за лицензионната схема на Индонезия за удостоверяване на законността на дървения материал, предназначен за износ в EС


С Решение № 1/2016 на Съвместния комитет по изпълнението (бр. L 274 от 11.10.2016 г. на ОВ на ЕС), създаден по силата на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, относно началната дата на прилагане на схемата за разрешителни, съгласно законодателството в областта на горите, управлението и търговията, се установява, че Схемата за разрешителни FLEGT започва да се прилага ефективно от 15 ноември 2016 г. Практически, това е най-ранната дата, от която Индонезия може да започне да издава FLEGT разрешителни.

Незаконната сеч е световен проблем и нанася сериозни отрицателни икономически, екологични и социални последици. От икономическа гледна точка незаконната сеч води до пропуснати приходи, както и до други пропуснати ползи. В екологично отношение тя се свързва с обезлесяването, климатичните изменения и застрашаването на биологичното разнообразие. От социален аспект, може да бъде свързана с конфликти за земя и ресурси, засягане на правата на местни и коренни общности,  корупция и възникване на въоръжени конфликти. Незаконно извършваните дейности засягат отговорните икономически оператори, предоставяйки на пазара по-евтин, но незаконно добит дървен материал, както и продукти от такъв материал. 

Една трета от вноса в ЕС на тропическа дървесина е от Индонезия, а ЕС е потребител на  11 % от износа на хартия и продукти от дървесина. Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Индонезия относно прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT) засилва прозрачността и отчетността в горския сектор и стимулира участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. Едва 20% от дървения материал,  добит в Индонезия през 2002 г., е законен.  Към днешна дата, повече от 90% от дървения материал, изнесен от Индонезия, е от фабрики и гори, преминали независим одит.

Агенция „Митници" е националният компетентен орган, отговорен за прилагането на настоящия регламент и за комуникацията с Европейската комисия, а Изпълнителната агенция по горите подпомага дейността на компетентния орган по силата на чл.127, ал.2 от Закона за горите.

Полезна информация за бизнеса можете да откриете в документа "Митници и FLEGT - насоки за прилагане - Резюме за публично ползване" на следния линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC1104(01)&from=EN

Допълнителна информация може да бъде намерена на следните линкове:
http://www.euflegt.efi.int/about-flegt
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://www.flegt.org/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на НПРО относно отказа на синдикатите за консултации по механизма за определяне на МРЗ
Чрез отказа си синдикатите застават зад административното определяне на МРЗ, без социален диалог Още
Делегация от Асоциацията на румелийските мениджъри и бизнесмени посети БТПП
Интерес към секторите здравен туризъм и здравни заведения в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Нов адрес на Бургаската търговско-промишлена палата
ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Правителството одобри подписването на Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада
При условие на поет ангажимент от Канада за отмяна на визовите изисквания за български граждани Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда въвеждането на общоевропейски ограничения за съдържанието на трансмазнини в храните
Ще гласува резолюция, призоваваща за поставяне на задължителни ограничения за промишлено произведените трансмастни киселини Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
ЕС отваря врати за лицензионната схема на Индонезия за удостоверяване на законността на дървения материал, предназначен за износ в EС
Една трета от вноса в ЕС на тропическа дървесина е от Индонезия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международна специализирана изложба за индустриални поддоставки, оборудване и технологии MIDEST 2016
6 – 9 декември 2016 г., Париж, Франция Още
Информационни дни по схема „Развитие на социалното предприемачество”
В градовете Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и София Още