Назад

Д-р Васил Тодоров представи работата на БТПП в подкрепа на младежката заетостВасил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата, участва в Първата национална конференция „Правата на младите хора – тук и сега“, организирана от Националния младежки форум. Той презентира дейността на Палатата, като национално представителна работодателска организация и работата и́ по проекти, подкрепящи младежката заетост.

Аудиторията се запозна с работата на програмата „Еразъм за млади предприемачи“. Това е програма предоставяща възможност на млади предприемачи да се учат от опитни предприемачи от други държави, които управляват предприятия в страните, участващи в програмата. До настоящия момент по нея в общоевропейски план са финансирани и реализирани 11 486 обмена с 34 238 участници от 45 европейски държави.

БТПП е финансирала 13 обмена по програмата, като в следващите години се планират още 30.

Васил Тодоров запозна участниците и с още три програми за заетост, в които БТПП участва: APPRENTLINE,  IMMIJOBS и „Ученически практики“.

  • APPRENTLINE e проект с партньори от Гърция, Испания, Литва. Целта е разработване на ръководство за организиране на онлайн стажове и придобиване на практически опит от млади специалисти.
  • IMMIJOBS се фокусира върху възможността за осъществяване на стажове в туристически обекти. Бенефициентите са мигранти и без ограничение във възрастта.
  • УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ дава възможност на 24 ученика от Националната финансово-стопанска гимназия да придобият опит в реална работна среда по своите специалности в БТПП.

По линия на Арбитражния съд към БТПП, Палатата организира курсове за обучение на млади юристи /адвокати, юрист-консулти, студенти от юридически факултети/. На 3 май 2023 г. приключи шестнадесетото поред обучение.

Главният секретар на Палатата допълни още, че БТПП е участник и в инициативи за младежка заетост на партньорски организации:

  • Представители на БТПП участваха в Комитета по чиракуване по време на 111-та сесия на МКТ, Женева 2023, и приемането на Препоръка за насърчаване на чиракуването и осигуряване на адекватна защита на чираците;   
  • Представители на БТПП участваха в Комитета по умения към Европалати, акцентирайки върху темите квалификация на младите хора, мобилността на стажанти и чираци;
  • БТПП сътрудничи и участва в инициативи на Международната младежка камара /JCI/;
  • БТПП оказва съдействие и за „Sofia VIS Pre-Moot“ –  състезание за студенти по международен търговски арбитраж и международно търговско право. В рамките на това състезание българските участници, винаги са реализирали изключително високи резултати, което от своя страна стимулира Палатата да подпомага и насърчава подобни инициативи.

--------------------------------------------

За участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ желаещите могат да се свържат с Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП:

  • Г. Димитрова, Директор, е-mail: interdpt@bcci.bg, тел: + 359 2 8117 489
  • М. Маркова, гл. експерт, е-mail: m.markova@bcci.bg, тел: + 359 2 8117 494
  • А. Божилов, експерт, е-mail: irelations@bcci.bg, тел: + 359 2 8117 421.