Брой 204 (461), 21-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за фискален съвет


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на закон за фискалния съвет. Създаването на независим фискален орган е ангажимент, произтичащ за Република България от спазването на законодателството на Европейския съюз в областта на бюджетното управление. С настоящия проект на Закон за Фискален съвет се транспонират част от разпоредбите на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки, и по-конкретно чл. 4 и чл. 6 от нея. Останалите разпоредби на директивата, както и разпоредбите на Дял  III “Фискален пакт” от Договора за стабилност, координация и управление в ИПС, бяха транспонирани с приетия през месец януари 2013 г. Закон за публичните финанси (ЗПФ).

Изработването на проект на Закон за Фискален съвет е и в контекста на препоръката на Съвета на ЕС от 9 юли 2013 година относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2016 г., където към България е отправена препоръка през периода 2013-2014 г. „да създаде независим орган, който да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.”
Прегледът на съществуващите независими фискални институции в Европейския съюз, изготвен от МФ и публикуван на интернет страницата на министерството, показва, че към момента по-голямата част от държавите-членки вече имат функциониращи подобни институции със сериозна репутация.
Обществените консултации продължават до 30 октомври т.г.

Проект на Закон за фискален съвет

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция на високо равнище под мотото „Пътят към възстановяване и растеж на Балканите”
Форумът „ЕС – Балкани” да прерасне във форум за цяла Югоизточна Европа, предложи председателят на БТПП Още
Нова услуга от EEN – директен достъп до най-голямата база данни за технологично, бизнес и проектно сътрудничество в света
Над 60 000 оферти за съвместно участие в проекти, комерсиализиране и внедряване на нови технологии Още
Покана за участие в кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в ИКТ сектора"
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Августиада събра в Стара Загора стотици ценители на виното
Вино розе на Шато Коларово спечели приза Златна Августиада Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за фискален съвет
Към момента по-голямата част от държавите-членки на ЕС вече имат функциониращи подобни институции със сериозна репутация Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дългът на България за 2012 г. е 18.5% от БВП
Статистическата информация за дълга, дефицита и излишъка се изготвя по хармонизирана методология на ЕС Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Фискални рискове през 2014 г.
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подписано е Споразумението за свободна търговия между ЕС и Канада
Споразумението ще увеличи двустранната търговия с над 20% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден на предприемача '2013
24 - 25 октомври 2013 г. Интер Експо Център - София Още
23 октомври – Ден на отворените врати по ОПАК