Назад

Данни на НСИ за нови регистрации и банкрути през четвърто тримесечие на 2023 година


През четвъртото тримесечие на 2023 г. в страната има 10 633 новорегистрирани и 977 обявени в несъстоятелност правни единици. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на новорегистрираните намалява с 2.4%, а на банкрутиралите - с 14.9%.

От всички новорегистрирани правни единици през третото тримесечие на 2023 година, най-много са в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 88.4%. При обявените в несъстоятелност отново най-голям брой попадат в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 76.7%.

Пълните данни ТУК