Назад

Новият посланик на България във Франция посети БТПППредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с новоназначения посланик на България във Франция Радка Балабанова. По време на разговора Симеонов запозна посланик Балабанова с членството на палатата в различни международни организации като Международната търговска камара в Париж, Европалати, Международната организация на работодателите, Асоциацията на световните търговски центрове и др.

Бе представена възможността за издаване на електронни документи чрез системата на Международната търговска камара, като БТПП е 11-та акредитирана палата за тази услуга, от над 800 палати от цял свят.

Събеседниците обсъдиха доброто сътрудничество между БТПП и Френските търговски палати. Освен това, български компании имат възможност чрез БТПП да установят връзки и да си сътрудничат с членове и компании на Асоциацията на световните търговски центрове от цял свят, включително Франция.

Посланик Балабанова сподели идеи за по-активно участие от българска страна в Бизнес организацията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 

Представени бяха и намеренията на посланика за активизиране на икономическото сътрудничество между Франция и България, за което БТПП ще окаже съответната подкрепа.

При интерес към контакти с бизнес партньори от Франция, компаниите могат да се обръщат към БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, e-mail: irelations@bcci.bg