Брой 219 (476), 11-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕ предлага за обществено обсъждане Иновационна стратегия за интелигентна специализация


Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж. В документа е отразено моментното състояние на иновационната система, като са отчетени резултатите от развитието й. В този документ, Иновационната стратегия на България, приета от Министерския съвет през 2004 г. намира своя приемник в променената ситуация, в която България като член на ЕС трябва да спазва изискванията за следващия програмен период 2014-2020 г. Усилията на страната са насочени към постигане на националните цели формулирани в Националната програма за реформи и Националната програма за развитие - България 2020. В процеса по създаването на документа, е осигурено активното участие на широк кръг представители на всички заинтересовани страни - министерствата, които имат отношение към иновационната политика, академичните среди (научните институти и университетите), бизнеса и неправителствения сектор, областните администрации и представителите на местните власти. Иновационната стратегия за интелигентна специализация е консултирана и от международни партньори.

Разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация ще продължи и след приемането й от Министерски съвет. Всяка година след 2014 Националният съвет за иновации (консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката) разглежда доклад с оценка и анализ на постигнатите резултати и при необходимост ще предлага промени в провежданата политика.

Консултациите по време на разработване на стратегията обхващат срещи на работната група по Стратегията с представители на секторните министерства, срещи на фокус групи по сектори (храни, фармацевтична индустрия, творчески и креативни индустрии, мехатроника, информационни и комуникационни технологии), както и срещи на фокус групи по специализирани теми (екоиновации, права върху интелектуалната собственост и др.). Срещите бяха организирани както на национално ниво, така и на регионално ниво, за да се отчете спецификата на отделните региони.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация не е регионална или секторна по своята същност, а хоризонтален политически документ, даващ посоката  и инструментариума в съответствие с Националната програма за реформи, Ръководствата на ЕК за разработване на Стратегията и специфичните препоръки към България.

Повече информация може да намерите тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Предложения и мнения изпращайте на адрес: innopolicy@mee.government.bg, дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество"  до 26 ноември 2013 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието на сътрудничеството България – Испания бе обсъдено в Палатата
Планира се българска бизнес делегация да посети провинция Каталуния в края на февруари 2014 г. Още
Покана за участие в презентация “Защита на интересите на българските фирми пред европейските институции”
Темата ще бъде представена от водещата европейска адвокатска кантора Field Fisher Waterhouse LLP Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Документът разглежда въпросите на иновационната и научната политики, както и политиката в областта на цифровия растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция "Индустрия и иновации 2013"
28 ноември 2013 г., Новотел София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Расте износът ни към ЕС
Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция формират 68.3% от износа за държавите членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 18 ноември започва подаването на проекти на млади фермери
Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Конференцията във Варшава: Ключова стъпка в борбата с промените в климата
Форумът е част от подготовката за сключването на ново международно споразумение за световните емисии парникови газове Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Алтернативен държавен бюджет 2014, представен от Института за пазарна икономика
Фокусът е върху децентрализацията и развитието на регионите, реформи в здравеопазването и пенсионното дело, по-малка и по-ефективна администрация Още