Брой 219 (476), 11-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Расте износът ни към ЕС


През периода януари - август 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.3% спрямо същия период на предходната година. Според публикуваните днес данни на НСИ той достига 17.1 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.3% от износа за държавите членки на ЕС. Само към Германия сме изнесли стоки за близо 3,6 млрд. лева, като на годишна база е отчетено увеличение от 31,6%.

Само през август 2013 г. износът за страните от Европейския съюз се увеличава с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лева.

Същевременно вносът на България от ЕС за периода януари - август 2013 г. също нараства. Той се увеличава с 0.7% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 19.5 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През осмия месец на тази година вносът на България от държавите членки на ЕС, намалява с 2.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.2 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2013 г. е отрицателно и е на стойност 2 375.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 484.5 млн. лева.

При износа на България за Съюза, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.7%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (24.3%). Най-голям спад (5.9%) се наблюдава при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (9.4%) е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, а най-голямо намаление (4.1%) се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”.

Пълни данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Развитието на сътрудничеството България – Испания бе обсъдено в Палатата
Планира се българска бизнес делегация да посети провинция Каталуния в края на февруари 2014 г. Още
Покана за участие в презентация “Защита на интересите на българските фирми пред европейските институции”
Темата ще бъде представена от водещата европейска адвокатска кантора Field Fisher Waterhouse LLP Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Документът разглежда въпросите на иновационната и научната политики, както и политиката в областта на цифровия растеж Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция "Индустрия и иновации 2013"
28 ноември 2013 г., Новотел София Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Расте износът ни към ЕС
Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция формират 68.3% от износа за държавите членки на ЕС Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 18 ноември започва подаването на проекти на млади фермери
Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Конференцията във Варшава: Ключова стъпка в борбата с промените в климата
Форумът е част от подготовката за сключването на ново международно споразумение за световните емисии парникови газове Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Алтернативен държавен бюджет 2014, представен от Института за пазарна икономика
Фокусът е върху децентрализацията и развитието на регионите, реформи в здравеопазването и пенсионното дело, по-малка и по-ефективна администрация Още