Брой 29 (1041), 11-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, 2015 – 2020 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г. Документът включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.

За да се постигнат целите в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. е направен преглед и  анализ в следните ключови области:

- съществуващата на ниво ЕС и Република България нормативната уредба, регулираща развитието на електронното управление, респективно правителство;

- съществуващите на ниво ЕС и Република България стратегически документи, които представляват стратегическата рамка за развитието на електронното управление;

- текущо реализирана архитектура на електронното управление в Република България;

- проекти, които текущо се реализират или са планирани за реализация в тази област.

На основа на този преглед бе направен първоначален анализ на техническите възможности и характеристики на текущата реализация, за да може да се прецени готовността за бъдещи реализации. По този начин беше определено нивото на съответствие на редица планирани или реализирани инициативи, както от гледна точка задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, така и във връзка с целевото технологично развитие.

Ресурс от 300 млн. лева ще се насочи за изграждането на електронно управление до 2020 година. За 29 проекта, определени като приоритетни, които трябва да се реализират през тази и следващата година, са заделени почти 90 милиона лева.

Обществените консултации са открити до 24 февруари 2016 г.  

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя предложените промени в Кодекса за социално осигуряване
Свързани с въвеждане на възможност работодателят да заплаща дължимите осигурителни вноски за осигурените лица по трудово правоотношение Още
Икономически форум „Предизвикателствата пред българската икономика”
Българската търговско-промишлена палата е официален партньор на събитието Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Асарел Медет – пряк член на БТПП, е носител на голямата награда "Инвеститор на годината" за 2015г.
Българската агенция за инвестиции отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през миналата година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, 2015 – 2020 г.
Ресурс от 300 млн. лева ще се насочи за изграждането на електронно управление до 2020 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
Търг в Хърватия
За продажба на дървообработващо предприятие Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на Инвестиционния план за Европа
19 февруари 2016 г. от 9 часа в София, зала Сердика на София Хотел Балкан Още