Брой 86 (596), 12-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Актуализиран четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Настоящият, четвърти проект на оперативна програма е актуализиран на база коментарите на Европейската комисия, в рамките на предоставения мандат от Тематичната работна група за подготовката на ОПРР 2014-2020, по време на 9-то й заседание.
Бюджетът на програмата е приведен в съответствие с разпределението на средствата от Структурните и инвестиционни фондове по оперативни програми и тематичните цели, заложено в одобреното от Министерски съвет на 26.03.2014 г. Споразумение за партньорство на Република България.
Направените промени в четвъртия вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. не променят логиката на интервенции и стратегията на програмата, тъй като се запазва фокусът върху 67 града (от 1-во до 4-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.), чрез изпълнение на мерки за устойчиво и интегрирано градско развитие, както и върху териториалните измерения на секторните политики от регионално значение (развитие на регионална образователна, здравна и социална инфраструктура, регионален туризъм, пътна инфраструктура (пътища 1-ви, 2-ри и трети клас пътища) и превенция на риска от свлачища).
Отговорна дирекция: ГД „Програмиране на регионалното развитие“, oprd@mrrb.goverment.bg

Четвъртият вариант на ОПРР 2014-2020 г. може да бъде намерен и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие в рубрика „Проекти на нормативни актове” http://www.mrrb.government.bg/

Обществените консултации продължават до 22 май 2014 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
През тази седмица в НДК се провежда изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО“
На щандовете се предлагат качествени продукти на достъпни цени Още
Палатата обнови градинката пред сградата
Инициативата е с отговорност към околната среда, за по-чист и по-добър живот Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща „Българско вино на китайския пазар” ще се състои в Стара Загора
Ще бъде представена подробна информация за изискванията за внос на вино в Китай Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът намалява с 6.9% през първото тримесечие
Турция, Китай и Русия са основните ни търговски партньори извън ЕС Още
Безработица около 12% до 2016-а, прогнозират от БАН
За 2014 г. прогнозата на икономистите е за ръст от 1-1,6% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Актуализиран четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Направените промени в новия вариант на Оперативна програма не променят логиката на интервенции и стратегията на програмата, тъй като се запазва фокусът върху 67 града Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Прогнозата на ЕК: бавно и мъчително възстановяване
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Виенски икономически разговори – Среща в Kишинев 2014
Ще се представят инвестиционните възможности в Молдова и ще се подкрепи нейното европейско развитие Още