Брой 72 (582), 15-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми


На портала за обществени консултации на Правителството е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2014 – 2020г.

Постановлението отчита натрупания опит програмен период 2007-2013 и развитието на подхода на Европейската комисия по отношение на определяне на допустимостта на разходите и разширените възможности за прилагане на опростени разходи през периода 2014-2020 г. С цел оптимизиране на нормативната база и намаляване на административната тежест са обединени в един акт общите правила за допустимост и детайлните правила по отделните оперативни програми.
С приемането на постановлението ще се създадат гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Това ще доведе до необходимата степен на устойчивост на нормативната уредба и предвидимост както за кандидатите за БФП, така и за управляващите и контролните органи.

Обществените консултации продължават до 28 април 2014 г.

Вашите становища и коментари може да изпращате и на адрес programming@government.bg.

Постановление на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2014 - 2020 г.

Доклад към проекта на постановление

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Международна конференция в Потенца, Италия
По линия на проект SAGITTARIUS представи 20 туристически обекта, намиращи се на територията на Столична община Още
Предстоящо: Конференция за насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион
В рамките на програмата на българското председателство на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Храната и природата в България в полза на зеления устойчив бизнес”
9 май от 9.00 часа във Френския институт в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Спад на чуждестранните инвестиции за януари-февруари 2014 г.
Най-много инвестиции - от Холандия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми
Целта е създаване на гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта: За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено – 12,2%
Над 22 500 безработни са започнали работа през март Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ново проучване на Европейската комисия показва кои са водещите ИКТ центрове в Европа
Сред основните предпоставки за успеха са достъп до водещи университети и изследователски центрове и възможности за финансиране — като рисков капитал Още