Брой 72 (582), 15-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Ново проучване на Европейската комисия показва кои са водещите ИКТ центрове в Европа


Чудите се какво превръща дадено място в център на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)? Погледнете Мюнхен, Лондон, Париж или по-малки градове като Дармщат, включени в нов атлас на водещите ИКТ центрове в ЕС. В този атлас се показва къде цифровите технологии процъфтяват и се изследват факторите, допринасящи за този успех.

По-голямата част от дейността в областта на ИКТ в Европа е съсредоточена в 34 региона в 12 държави (вж.  ТУК). Сред основните „съставки“ на успеха са достъп до водещи университети и изследователски центрове и възможности за финансиране — като рисков капитал.

 

Класации по категории

  • Завършили компютърни науки: 8 от 10-те водещи региона са в Обединеното кралство
  • Изследователска и патентна дейност: На първо място е Германия.
  • Нарастване на заетостта: Лисабон в Португалия и Жешов в Полша бележат най-бърз растеж.
  • Рисков капитал: Мюнхен, Париж и Лондон привличат най-много капитали.

Не е нужно да си голям, за да успееш!

В проучването също така се подчертава значението на по-малките региони. Така например Дармщат — град със 150 000 жители, който разчита на научните изследвания и иновациите и на активната си бизнес общност, се нарежда на 7-мо място сред 10-те водещи центъра за върхови постижения в областта на ИКТ в ЕС. Други малки региони с високи резултати са Льовен, Карлсруе или Кеймбридж.

Фактори за успеха в областта на цифровите технологии

Високите постижения на даден регион в областта на ИКТ са свързани с научноизследователската и развойна дейност (НИРД), със способността да се намира пазарно приложение на знанията (иновации) и да се изгради интензивна бизнес дейност около тези иновации. Резултатите показват някои характеристики на регионите, в които ИКТ са силно развити:

  • в по-голямата си част те са промишлени райони от дълго време;
  • разполагат с висококачествени образователни институции и други важни участници в сферата на иновациите;
  • имат дългосрочни политики в областта на научните изследвания и иновациите;
  • възползвали са се от възможности в исторически план (като например да са национални столици);
  • имат склонност да образуват клъстери помежду си (половината от 34-те центъра за върхови постижения са съседни региони).

Този ефект се наблюдава и на места като Силициевата долина (САЩ), Бангалор (Индия) и Чанджоу (Китай).

Контекст

Този доклад е в отговор на стратегията на ЕС за засилване на промишленото и технологично лидерство на Европа в областта на ИКТ. Заключенията в доклада и атласът ще бъдат използвани при формулирането на бъдещата политика на ЕС за насърчаване на иновациите в Съюза. Те ще бъдат включени и в проекта EURIPIDIS, насочен към политиката за иновации в областта на ИКТ и излизането на най-добрите изследователски идеи на пазара. Освен това Съвместният изследователски център планира да анализира технологичното разнообразие на дейността в областта на ИКТ и нейното развитие. Това ще помогне за откриване на допълващите се страни на отделните центрове.

Европейски център за върхови постижения в областта на ИКТ се нарича географска област в ЕС с високи резултати в производството на ИКТ, НИРД и иновациите, дейности с централна роля в световните международни мрежи.

В доклада са анализирани всички региони в ЕС (1303 региона в рамките на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS3)) по отношение на дейността в областта на ИКТ и са определени резултати, отговарящи на нейната относителна „тежест“. 14% от регионите имат резултат над 20 точки. Най-добрите 34 имат резултати между 41 и 100 точки.

В доклада се анализират три елемента (бизнес дейност, НИРД и иновации в сектора на ИКТ) въз основа на тяхната интензивност (например оборот на бизнеса, растеж на оборота, брой на служителите), тяхната интернационализация (например колко международни партньори имат предприятията/изследователските центрове/университетите) и дейността в мрежа: кои от тях са центрове и са пряко свързани с много партньори, кои от тях имат връзки, които позволяват само неголям обмен.

Заключенията са основани на комплексен показател, обединяващ 42 показателя за оценяване на дейности в областта на ИКТ. Използвани са няколко източника на данни и бази данни за изготвяне на показателите и измерванията: класации на университети, индекси на цитиране, информация за сътрудничеството по европейски изследователски проекти, колко инвестиционни компании от водещите в света по НИРД в областта на ИКТ присъстват в даден регион, финансиране с рисков капитал или данни за броя на служителите и оборота на компаниите.

Доклад за европейските центрове за върхови постижения в областта на ИКТ

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Международна конференция в Потенца, Италия
По линия на проект SAGITTARIUS представи 20 туристически обекта, намиращи се на територията на Столична община Още
Предстоящо: Конференция за насърчаване на синергията между страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион
В рамките на програмата на българското председателство на Бизнес съвета на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Храната и природата в България в полза на зеления устойчив бизнес”
9 май от 9.00 часа във Френския институт в София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Спад на чуждестранните инвестиции за януари-февруари 2014 г.
Най-много инвестиции - от Холандия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми
Целта е създаване на гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнението на програмите Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенцията по заетостта: За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено – 12,2%
Над 22 500 безработни са започнали работа през март Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ново проучване на Европейската комисия показва кои са водещите ИКТ центрове в Европа
Сред основните предпоставки за успеха са достъп до водещи университети и изследователски центрове и възможности за финансиране — като рисков капитал Още