Брой 114 (1872), 18-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект за изменение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства


На портала за обществени консултации на Министерски съвет  е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С проекта  се предлага удължаване на срока, в който лицата, които използват ЕСФП, да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 юли 2019 г. Проектът предвижда до привеждането в съответствие лицата да прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, когато имат:

1. сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип, и

2. изготвен график за внедряване по обекти,

които са предоставени по електронен път на НАП до 31 юли 2019 г.

В тези случаи срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата е 30 септември 2019 г.

Направените предложения за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. са във връзка с проведена среща в Министерството на финансите с представители на бизнеса и изразеното от тяхна страна притеснение, че регламентираните срокове за привеждане на лицата в съответствие с наредбата са недостатъчни.

На следващо място следва да се отбележи, че предложеното удължаване на срока има за цел, от една страна, да се предостави достатъчно време, необходимо за наблюдаване в реални условия работата на ЕСФП преди да бъдат внедрени масово в търговските обекти, а от друга, да се даде възможност за поетапното внедряване на ЕСФП, за да не се стига до прекъсване на дейността на търговските обекти. Също така е отчетен фактът, че за целите на масовото внедряване на ЕСФП в търговските обекти е необходимо да бъде предоставен допълнителен период от време за осигуряване на безпрепятственото функциониране и инсталиране на ЕСФП. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата, е 14 дни. Необходимостта от прилагането на тази нормативна възможност, произтича от предлагането на разпоредби, с които се удължава срокът за лицата. Въвеждането на нов срок е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността им. В тази връзка се предвижда предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства да влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета на Национална агенция за приходите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до  въздействие върху държавния бюджет. Промените няма да доведат до увеличаване на разходите на задължените лица.

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 

Дата на откриване: 14.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.6.2019 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
26 юни – Семинар „Митническият съюз между ЕС и Турция - възможности и предизвикателства за българските фирми“
Покана за рекламно участие в изданието на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България®”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисия в Рязан, Русия, 15 - 17 август 2019 г.
Организира Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
МНЕНИЯ
Не реформирай това: 7 аргумента срещу идеите за промяна на ДДС
Автор: Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, член на УС на БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Срок за коментари: 28 юни 2019 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отчете исторически най-ниското ниво на безработица
85% от заявените работни места на първичния пазар на труда са в частния сектор. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.
ЕС подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година Още
Пречки пред търговията: с нарастването на протекционизма ЕС продължава да отваря експортни пазари
45 нови пречки пред търговията са установени през 2018 г. в държави извън ЕС Още