Брой 114 (1872), 18-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.


Съгласно призивите на Европейския съвет от юни 2018 г. и март 2019 г. Европа трябва да усъвършенства капацитета си за иновации, за да бъде конкурентоспособна на световните пазари и да запази и подобри начина на живот на европейците. По този повод Комисията „Юнкер“ обяви по-амбициозни цели за ЕС и неговите държави членки и региони и предложи програмата „Хоризонт Европа“ — най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, съставена от инициативи, които ще позволят на ЕС да запази челните си позиции в областта на научните изследвания и иновациите.

Публикуваните на 17 юни от Комисията Сравнителен доклад за иновациите в ЕС и Сравнителен доклад за иновациите по региони с резултатите за 2019 г. показват, че ЕС подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година. За първи път Европа изпреварва в това отношение Съединените щати. Същевременно ЕС изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, докато Китай наваксва своето изоставане много бързо. Данните допълват наскоро обявените от Комисията специфични препоръки по държави в рамките на европейския семестър, в които се изтъква ролята на научните изследвания и иновациите и се отправят препоръки за повишаване на производителността и конкурентоспособността.

 Сравнителни доклади за иновациите за 2019 г.

Сравнителен доклад за иновациите в ЕС — класация по държави Оцветените колони показват резултатите в областта на иновациите през 2018 г., хоризонталните тирета показват резултатите през 2017 г., а сивите колони показват резултатите през 2011 г. с общо сравнение спрямо средната стойност за ЕС през 2011 г.

Сравнителен доклад за иновациите в ЕС за 2019 г.: основни констатации

  • Въз основа на показателите си, страните от ЕС се разделят на четири групи: водещи новатори, силни новатори, умерени иноватори и скромни новатори. Швеция е водещият новатор в ЕС за 2019 г., следвана от Финландия, Дания и Нидерландия. Обединеното кралство и Люксембург вече не са водещи, но попадат в групата на силните новатори, където попада за първи път и Естония.
  • Иновациите в ЕС са нараснали средно с 8,8 % от 2011 г. насам. 25 държави от ЕС са увеличили показателите си в областта на иновациите от 2011 г. насам. Най-резултатни са били Литва, Гърция, Латвия, Малта, Обединеното кралство, Естония и Нидерландия, а най-много са занижили показателите си Румъния и Словения.
  • На световно равнище ЕС вече надминава САЩ. ЕС запазва преднината си пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. Китай обаче го догонва като показателите му говорят за три пъти по-бърз растеж на иновациите от този в ЕС. Япония и Южна Корея увеличават дистанцията спрямо ЕС.
  • Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите: Дания — човешки ресурси и благоприятстваща иновациите среда; Люксембург — привлекателни научноизследователски системи; Франция — финансиране и подкрепа; Германия — фирмени инвестиции; Португалия — новаторски МСП; Австрия — взаимовръзки; Малта — интелектуални активи; Ирландия — отражение върху заетостта и отражение върху продажбите.

Сравнителен доклад за иновациите по региони за 2019 г.: основни констатации

Сравнителният доклад за 2019 г. е придружен от Сравнителен доклад за иновациите по региони. Той представя сравнителна оценка на резултатите на системите за иновации в 238 региона от 23 държави от ЕС, като Естония, Кипър, Латвия, Люксембург и Малта са включени в доклада по държави. Докладът по региони включва освен това и региони на Норвегия, Сърбия и Швейцария.

Най-новаторските региони в ЕС са Хелзинки-Усимаа (Финландия), следван от Стокхолм (Швеция) и Ховедщаден (Дания). За деветгодишния период на наблюдение за 159 региона се е повишила ефективността. Тазгодишният Сравнителен доклад за иновациите по региони показва силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им.

Контекст

През последните десетилетия около две трети от икономическия растеж в Европа се дължи на иновациите. Всяко евро, инвестирано от европейската програма за изследвания и иновации Horizon Europe, може потенциално да генерира възвръщаемост до 11 евро от БВП в продължение на 25 години. Според очакванията инвестициите в научни изследвания и иновации ще способстват за създаването на до 100 000 нови работни места в областта на научните изследвания и иновационните дейности между 2021 г. и 2027 г.

Данните от сравнителните доклади за иновациите в ЕС и неговите региони помагат на държавите членки, регионите и ЕС като цяло да оценят в кои области се справят добре и в кои е нужно да преразгледат политиките си и да окажат по-силна подкрепа на новаторството. В допълнение на това, след анализите в рамките на Европейския семестър, Комисията представи специфични препоръки по държави за 2019 г. с насоки за икономическата политика на всички държави — членки на ЕС за следващите 12—18 месеца. Научните изследвания и иновациитезаемат важно място в тазгодишните специфични препоръки по държави.

За повече информация

НОВИНИ ОТ БТПП
26 юни – Семинар „Митническият съюз между ЕС и Турция - възможности и предизвикателства за българските фирми“
Покана за рекламно участие в изданието на БТПП „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България®”
Вашето рекламно послание ще достигне до широк кръг предприемачи в страната и чужбина Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисия в Рязан, Русия, 15 - 17 август 2019 г.
Организира Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
МНЕНИЯ
Не реформирай това: 7 аргумента срещу идеите за промяна на ДДС
Автор: Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, член на УС на БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Срок за коментари: 28 юни 2019 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отчете исторически най-ниското ниво на безработица
85% от заявените работни места на първичния пазар на труда са в частния сектор. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Сравнителен доклад за иновациите за 2019 г.
ЕС подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година Още
Пречки пред търговията: с нарастването на протекционизма ЕС продължава да отваря експортни пазари
45 нови пречки пред търговията са установени през 2018 г. в държави извън ЕС Още