Брой 182 (942), 18-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване  или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. С документа се транспонира в българското законодателство Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

Проектонаредбата има за цел е да бъдат сведени до минимум случаите на големи аварии при свързаните с нефт и природен газ дейности в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Тя трябва да доведе до ограничаване на последиците от такива аварии като по този начин се подобри защитата на морската среда и крайбрежните зони. Определени са изисквания и условия за безопасно търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, и са ограничени евентуални смущения на собственото производство на енергия в Европейския съюз. Проектът регламентира и механизми за реакция в случай на авария.

Предложения и мнения по проекта на наредба може да изпращате на адрес: v.paunova@me.government.bg в законоустановения срок.

Проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване  или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с генералния директор на Uber България
Обсъдена бе степента на развитие на фирмата в нашата страна Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция през октомври
Match4Industry - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране, 15-16 октомври 2015 г. Още
Нови членове на Палатата
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН)
Кандидати и бенефициенти могат да се запознаят с новата функционалност на системата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства
Нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Срещата на върха по пътна инфраструктура във Варна
Министрите приеха обща визия „Обновени пътища /Свързани икономики/ По-добър живот” Още