Брой 231 (1989), 02-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги


С изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги се постига пълното транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Регламентира се прилагането на изключения от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и редът и условията за изготвянето и одобряването на оценката на тежестта и изискванията към нейното съдържание. Това ще даде възможност на административни органи, на доставчици на обществени услуги и на лица, осъществяващи публични функции, при които е налице прекомерна тежест по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102, да докажат това обстоятелство и да прилагат облекчени правила за достъпност.

С изменение и допълнение на Наредбата се цели и създаване на яснота относно приложимия стандарт, на който трябва да отговаря съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, както и въвеждане на минималните изисквания към съдържанието на декларацията за достъпност.

Сроковете за транспониране на Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са изтекли. В тази връзка Европейската комисия е образувала процедура за нарушение срещу Република България, която навлиза във финален етап. С оглед на това се прилага разпоредбата на чл. 26 ал. 4 от Закона за нормативните актове, определяща по-кратък срок за предложения и становища по проекта на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Дата на откриване:

29.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

13.12.2019 г.


Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в среща на Глобалния алианс за споделената икономика
Бизнес платформа, съвместно изградена и споделена от глобалните предприятия с цел взаимна икономическа полза Още
БТПП - партньор в изпълнението на политики за активиране на трайно безработни и неактивни младежи до 29 години
БГ Баркод: природно богатство със съвременна визия
“Бяла вода - Долна Баня” ЕООД е с най-много въведени продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 18-22 ноември Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за обучение: „Онлайн продажба на храни и напитки в Китай“
Без такса участие, 4 декември в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Кръгла маса в Бургас по проект "Дигитални МСП"
Представяне на разработените инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Изследване на Световната банка показва, че тол таксите ще оскъпят хранителните продукти с до 2 ст.
Направeни са изчисления за 19 групи стоки Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Регулатори срещу иноватори
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ИТ фирми могат да кандидатстват до 20 декември 2019 г. в инициативата Startup Challenge
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги