Брой 23 (1287), 02-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Удължава се срокът за обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма


Министерството на туризма удължава до 30 април 2017 г. срока за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИД на ЗТ). Удължаването на срока е необходимо поради получените множество предложения и обществената значимост на текста, които трябва да бъдат допълнително обсъдени.

Текстът на проекта бе публикуван за обществено обсъждане на 30 декември 2016 г. на интернет страницата на ведомството. Към днешна дата продължават да пристигат оценки и предложения по проекта след огласяването му, които институцията преглежда и ще вземe под внимание всяка рационална идея.

До момента са получени десетки становища, предоставени от браншови организации, отделни туристически компании и граждани. В тях се коментират предложените за обсъждане промени, насочени към насърчаване на мерките за устойчиво развитие на туризма, намаляване на административната тежест и повишаване качеството на туристическите услуги. Получени са и мнения по отношение регулирането на къмпингуването, създаването на статут на националните курорти, прецизиране на изискванията към ски училищата, мерки за защита на потребителите, подготовката на висококвалифицирани кадри за туризма, функциите на националните сдружения в сектора, забрана за строителството в зони зад екоплажовете и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
За дейности и мерки, които да подготвят МСП за по-широко прилагане на модела на „кръговата икономика“ Още
Покана за участие в международна конференция по предприемаческо сътрудничество в Орестиада, Гърция
Със специален фокус върху селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им
Той е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП
Предназначени за физически и юридически лица с постоянен адрес на територията на Столична община Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Удължава се срокът за обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма
Оценки и предложения по проекта се приемат до 30 април 2017 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Разрешителните за строеж на жилища растат през четвъртото тримесечие на 2016 г.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Проекти, свързани с модернизацията на Узбекистан
Възможности за участие на български предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития – панаири, изложби, конференции...
Информация, получена в БТПП от международни партньори на Палатата Още