Брой 23 (1287), 02-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Разрешителните за строеж на жилища растат през четвъртото тримесечие на 2016 г.


През последното тримесечие на изтеклата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях - с 10.5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 15.5%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) в сравнение с година по-рано.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, спада с 34.7%, но съответната им застроена площ нараства с 20.1%. При другите видове сгради се наблюдава увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж с 33.3% за година, както и на общата им застроена площ - с 59.4%

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 200, Пловдив - 163, Варна - 133, и Бургас - 88. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1974, Варна - 1191, Пловдив - 756, и Бургас - 306.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 720 жилищни сгради с 3785 жилища в тях и с 472 837 кв.м обща застроена площ, на 20 административни сгради/офиси с 11 602 кв.м площ и на 536 други сгради с 450 393 кв.м площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са с 13.3% по-малко, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 20.4%, а общата им застроена площ - с 19.5%. Започнатите административни сгради и разгънатата им застроена площ бележат спад съответно с 37.5 и 44.6%. Броят на започнатите други сгради намалява с 8.4%, но тяхната площ е повече с 24.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 16.3%, жилищата в тях - с 54.2%, а разгънатата им застроена площ - с 45.8%. Броят на започнатите административни сгради е без промяна, докато тяхната площ намалява с 81.8%. Започнатите други видове сгради са повече с 14.5%, а разгънатата им обща застроена площ нараства с 39.1%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 120 жилищни, 3 административни и 78 други сгради; Бургас - 121 жилищни, 3 административни и 25 други сгради; София (столица) - 113 жилищни, 3 административни и 16 други сгради; Варна - 95 жилищни, 4 административни и 22 други сгради.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
За дейности и мерки, които да подготвят МСП за по-широко прилагане на модела на „кръговата икономика“ Още
Покана за участие в международна конференция по предприемаческо сътрудничество в Орестиада, Гърция
Със специален фокус върху селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
„Фонд за ускоряване и начално финансиране“ ще подкрепя българските предприемачи в ранния етап от развитието им
Той е съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП
Предназначени за физически и юридически лица с постоянен адрес на територията на Столична община Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Удължава се срокът за обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма
Оценки и предложения по проекта се приемат до 30 април 2017 г. Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Разрешителните за строеж на жилища растат през четвъртото тримесечие на 2016 г.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Проекти, свързани с модернизацията на Узбекистан
Възможности за участие на български предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития – панаири, изложби, конференции...
Информация, получена в БТПП от международни партньори на Палатата Още