Брой 42 (2297), 02-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон


Предложените промени в Търговския закон имат за цел цялостно подобряване на ефективността на рамката за несъстоятелност и стабилизация в България в следните основни направления:

 • Създаване на ясни критерии за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация;
 • Постигане на бързина на производството по несъстоятелност;
 • Регламентиране на единен процес на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство по несъстоятелност:
 • Ускоряване и облекчаване на процеса във  фазата на предявяване и приемане на вземанията;
 • Намаляване на съдебни такси, приложими за отменителните искове;
 • Повишаване на ефективността на процеса по осребряване на имуществото;
 • Създаване на допълнителни предпазни мерки, предотвратяващи недобросъвестно поведение на страните в производствата по несъстоятелност и стабилизация;
 • Промяна на правилата, уреждащи местната подсъдност;
 • Създаване на специални процесуални правила при обжалване на решенията;
 • Гарантиране на качеството на оценките на активите;
 • По-ефективно регулиране на дейността на синдиците;
 • Подобрение на оздравителната процедура в производствата по несъстоятелност и стабилизация.

 

Дата на откриване:

26.2.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Правосъдие и вътрешни работи

Дата на приключване:

29.3.2021 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

 

Добави коментар

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
БТПП честити Националния празник Трети март на своите членове и партньори
НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов разговаря с председателя на най-стария ЮНЕСКО клуб в България
Договорено е партньорство в сферата на културния туризъм Още
БГ Баркод: паста по италианска рецепта
„Паста фреска“ ЕООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 22-26 февруари Още
GS1 в България: онлайн обучения през м. март 2021 г.
В рамките на отбелязването на 30 години успешно прилагане на международните стандарти GS1 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Събитие „Учене от опит“ по проект “Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”
Включване на маршрут „Ботев път“ за интегриран проект на територията на Област Враца Още
БИЗНЕС СРЕДА
Договорени са още 300 млн. лв. по процедурите в подкрепа на средни предприятия и за подобряване на производствения капацитет
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
Подобряване на ефективността на рамката за несъстоятелност и стабилизация Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Уебинар на тема: Управление на здравето и безопасността при работа по време на пандемията от COVID-19
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
От 1 март 2021 г. се прилагат нови енергийни етикети върху стоки в ЕС
Включени са редица нови елементи, включително QR код за връзка с база данни на ЕС Още
Политика на сближаване на ЕС: Инвестиционните разходи по проекти се увеличиха до 251 млрд. евро през 2020 г.