Брой 204 (2210), 23-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки


Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OB, L 136/1 от 22 май 2019 г.) и на Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB, L 136/28 от 22 май 2019 г.). Законопроектът урежда следните материи:

- предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги;

- модернизира и адаптира съществуващата правна рамка за продажба на стоки към спецификата на цифровата икономика така, че да включи и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- определя изисквания за съответствие, на които трябва да отговарят цифровото съдържание, цифровите услуги и стоките, съдържащи цифрови елементи;

- предоставя средства за защита на потребителите при непредоставяне и несъответствие на цифрово съдържание или цифрова услуга и в случаите на несъответствие на стоките.

Изискванията на двете директиви трябва да се въведат в българското законодателство в срок до 1 юли 2021 год. 

Предложения законопроект ще запълни съществуващия правен вакуум в тази област, така че потребителите да бъдат защитени при използване на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки, а търговците да разчитат на стабилна договорноправна среда при предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги и при продажбата на стоки.

 

Дата на откриване:

23.10.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Защита на потребителите

Дата на приключване:

23.11.2020 г.

 

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за среща с италиански фирми - в секторите: козметична индустрия, енергетика, дигитална търговия, производство на врати
26 октомври 2020 г., 15 часа, в БТПП Още
Услугите на БТПП за превод, заверка и легализация на документи - онлайн и дистанционно
Сертификат от Остриан Стандартс плюс ГмбХ за приложение на евростандарт EN 15038:2006 за писменни преводачески услуги Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програма “Кризата като възможност” набира проектни идеи
Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври 08:00 часа до 16 ноември 17:00ч. Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Френската компания BIC откри в София първия си център за споделени услуги
Проектът е за близо 2 млн. лв. и 200 нови работни места Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажбата на стоки
Изготвен от Министерство на икономиката Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Одобрените искания ще се прилагат от 01.07.2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският парламент
Европа за момента изостава при инвестициите в изкуствен интелект Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Онлайн B2B форум на Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа - 28.10.2020 г.
European Angel Investment Summit
Онлайн на 28-29 октомври Още