Брой 119 (629), 25-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Консултативен форум за подготовката на програмата за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020"


Министерството на регионалното развитие отправя покана за участие в консултативен форум за подготовка на програмата за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020".
Събитието ще се проведе на 27 юни 2014 г. в Централ Хотел Форум (бул. "Цар Борис III" 41, София), конферентна зала Централ, като участие могат да вземат всички заинтересовани страни - представители на местни и регионални власти, териториални звена на централната администрация, неправителствени организации и други социално-икономически партньори, потенциални бенефициенти по програмата.
Основната цел на форума е да се представят резултатите от направения териториален анализ на програмната територия и да се представи за обсъждане стратегическата рамка на програмата – тематични цели и инвестиционни приоритети по програмата.
Програмата има за цел да продължи изграденото сътрудничество в рамките на програма „Югоизточна Европа 2007-2013“, като създаде допълнителни предпоставки за дългосрочно партньорство между широк кръг институции и организации в Гърция, България, Кипър, Македония и Албания. 
Събитието ще бъде водено от г-жа Жечка Калинова, експерт от консултантския екип подпомагащ подготовката на програмата.
Работният език на форума е английски.
Дневеният ред и материали за форума са достъпни в прикачения файл.

Приложение: Дневен ред и материали за форума

НОВИНИ ОТ БТПП
Индивидуални консултации и обучение за израстване в кариерата
Организирани от създадения в София Център за кариерно развитие по линия на проект на БТПП Още
БТПП: Възможността за заявяване и предоставяне по електронен път на справки за съдимост облекчава бизнес оборота
Електронна заявка за издаване на справка за съдимост ще се обработва автоматично, като справките ще се издават в реално време Още
БТПП участва в церемонията по връчване на дипломите на ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“
Дипломиране на юбилеен випуск 100 на гимназията Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Консултативен форум за подготовката на програмата за транснационално сътрудничество "Балкани - Средиземно море 2014-2020"
27 юни 2014 г., Централ Хотел Форум, София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Евро-китайски бизнес срещи 2014
5 - 14 септември 2014, Сямън, Дзянсу, Шанхай Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Няма основания за зърнена криза в България
Становище на Консултативния съвет по зърното Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Проучване относно въздействието върху МСП на бъдещите Споразумения за зона за свободна търговия между ЕС, Египет и Йордания
Виждания и предложения ще бъдат основа за по-нататъшните преговори за финализиране на споразуменията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК въвежда лого, за да се гарантира безопасността на потребителите при купуване на лекарства по интернет
Ако не използват законни онлайн доставчици, потребителите рискуват да купят фалшифицирани лекарства Още
Огромно намаление от 1 юли на пределните цени за мобилния роуминг на данни
С над 50 % спрямо миналото лято! Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN