Брой 165 (422), 26-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване


На портала за обществени консултации на министерски съвет е публикуван проект на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Проектът транспонира изискванията на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 Юли 2012 г. относно отпадъци  от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 197/24.07.2012 г.) в българското законодателство.

С транспонирането на новата директива в българското законодателство се цели да се подобри събирането, повторната употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да се допринесе за намаляването на отпадъците и за ефективното използване на ресурсите.

Съгласно проекта на наредба за календарната 2016 година Република България следва да събира ИУЕЕО в количество равно на 41 % от средното тегло на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на Република България през предходните три години. От 2020г. и за всяка следващата година целта става  65 %.

От 1 януари 2018 г. обхватът на Наредбата, се променя и ще се прилага за по-голям брой видове ЕЕО. От началото на 2014г. в обхвата на Наредбата се включват и фотоволтаичните панели.

За дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители с търговска площ по-голяма или равна на 400 m2, определена за ЕЕО, се предвижда в търговския обект или на входа на обекта да приемат без заплащане много малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.

Обществените консултации продължават до 10 септември 2013 г.

Microsoft Word - PROEKT NAREDBA WEEE za vanshno.pdf

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кои са основните предимства на арбитража
Извънсъдебното решаване на спорове е алтернатива на държавното правосъдие, което е по-тромаво и по-скъпо Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Перу
2 - 5 декември 2013 г., Лима и Чиклайо Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАТА АГРО 2014 ще се проведе от 26 до 29 август на летище Стара Загора
За четири години БАТА АГРО успя да спечели доверието на лоялните търговци и посетителите Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Винпром Ямбол” откри новата си винарна за микровинификация
До края на годината новата изба ще предложи бутикови серии вина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Целта е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, така че да се допринесе за намаляването на отпадъците Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Оптимистични данни и мрачни нагласи за пазара на труда
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за Демо сесията на Курса на Дейл Карнеги: Умения за постигане на успех
10 септември 2013 от 16:30 до 18:30 ч. Още