Брой 165 (422), 26-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

Оптимистични данни и мрачни нагласи за пазара на труда

Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика

По всичко личи, че икономиката най-сетне започна да създава работни места. През второто тримесечие на 2013 г. броят на заетите е с 26,5 хиляди души по-висок от този през същия период на миналата година. В същото време забавящият се икономически ръст е в състояние да обърне тази дълго чакана положителна тенденция. Резултатите от проведено от ИПИ социологическо проучване за целите на изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2013” (предстоящо публикуване през ноември 2013 г.), също не дават особено добри индикации за развитието на пазара на труда в страната през следващите 12 месеца.

Ролята на сезонната заетост

От публикуваните през този месец данни на НСИ става ясно, че ръстът на броя на заетите в сезонните отрасли през второто тримесечие (селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство и др.) е чувствително по-висок от наблюдавания през последните години. В сравнение с 2012 г. новонаетите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” са с тринадесет хиляди повече, а тези в „Хотелиерство и ресторантьорство” с четиринадесет хиляди повече. Това прави трудна еднозначната оценка доколко новите работни места през последните месеци са следствие от цялостно подобрение в икономиката или от по-силен летен сезон.

Динамиката на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение за първите две тримесечия в различните райони на страната също сочат по-скоро засилени сезонни тенденции. За периода април-май 2013 г. се наемат хора най-вече в области с традиционно висока заетост през летните месеци. В сравнение с първото тримесечие на годината, средният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие, се увеличава с 16,8% в Бургас, 7,8% във Варна и 8,8% в Добрич. Следващите добре представящи се през тази година области са Търговище и Шумен, където обаче нарастването е в размер на 2-3%. През 2012 г. ръстът е бил съответно 13,9% в Бургас, 7,0% във Варна и 5,7% в Добрич.

Нагласите на бизнеса

Въпреки положителните сигнали за увеличаваща се заетост през последните месеци, бизнесът не изглежда особено оптимистично настроен за ситуацията на пазара на труда в страната през тази и следващата година.

За целите на предстоящото второ издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”[1], през м. май 2013 ИПИ проведе социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна. Един от въпросите, включени в него, имаше за цел да провери очакванията на бизнеса относно динамиката на броя на заетите в периода юни 2013-юни 2014 г. Резултатите са показани на приложената графика чрез визуализиране на осреднената оценка на анкетираните представители на бизнеса относно намеренията им за наемане или освобождаване на персонал. Резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 за съкращения.

Очаквания на бизнеса за динамиката на заетите в периода юни 2013-юни 2014

Източник: ИПИ, „Регионални профили: показатели за развитие 2013”
Бележка: Данните са от м. май 2013 г. Резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 за съкращения.

Бизнесът очаква увеличаване на броя на заетите в 10 области: Бургас, Търговище, Пазарджик, Перник, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Добрич, Сливен и Кърджали. Любопитен факт е, че от тях само Добрич и Търговище са в Северна България. В Кюстендил и Стара Загора промяна на броя на заетите не се очаква, а във всички останали области се очаква спад.

Рано е за оценки

По всичко личи, че ясна оценка за състоянието на пазара на труда в страната ще може да бъде направена най-рано в края на третото тримесечие, когато голяма част от сезонните работници бъдат освободени. Въпросът е дали инерцията на пазара на труда и евентуално на икономиката като цяло ще бъдат достатъчни, за да се запази заетостта на по-добро ниво в сравнение с предходната година. По-силният летен сезон прави предварителни оценки на база динамиката от предходни години несигурни. На този етап данните изглеждат положителни, но нагласите на бизнеса са по-скоро в другата посока.


[1] Изданието за 2012 г. е достъпно тук: http://www.regionalprofiles.bg/

НОВИНИ ОТ БТПП
Кои са основните предимства на арбитража
Извънсъдебното решаване на спорове е алтернатива на държавното правосъдие, което е по-тромаво и по-скъпо Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Перу
2 - 5 декември 2013 г., Лима и Чиклайо Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАТА АГРО 2014 ще се проведе от 26 до 29 август на летище Стара Загора
За четири години БАТА АГРО успя да спечели доверието на лоялните търговци и посетителите Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
„Винпром Ямбол” откри новата си винарна за микровинификация
До края на годината новата изба ще предложи бутикови серии вина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
Целта е да се подобри събирането, повторната употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, така че да се допринесе за намаляването на отпадъците Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Оптимистични данни и мрачни нагласи за пазара на труда
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за Демо сесията на Курса на Дейл Карнеги: Умения за постигане на успех
10 септември 2013 от 16:30 до 18:30 ч. Още