Брой 27 (1291), 08-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Последните изменения в тази Наредбата, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица /обнародвани в ДВ. бр. 102 от 2016 г./, бяха насочени към уреждането на процедура за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в Европейската комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Временната национална защита се ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Целта на настоящият проект на Наредба е насочена към разписване на подробни правила свързани с прилагането на официалния контрол на земеделски продукти и храни, на които е предоставена временна национална защита. Осъществяването на контрола се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството и разпространението на земеделски продукти и храни с временна национална защита.

Производителите имат право да ползват наименованието, на което е предоставено временна национална защита, когато са вписани в базата данни на производителите на съответния продукт и, когато имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице. При констатиране на употреба на наименование с временна национална защита представителите на Българската агенция по безопасност на храните извършват проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита, която се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните.

Освен това се предлага при извършването на проверка от страна на Българската агенция по безопасност на храните контролираните производители и търговци да предоставят сертификати или други писмени доказателства за съответствие на продукта с продуктовата спецификация на защитено географско означение, храна с традиционно специфичен характер или с временна национална защита.

Проект на доклад

Проект на Наредба

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Актуалното състояние на българо-либийските икономически отношения обсъдиха в Палатата
Очаква се посещение на либийска делегация на високо ниво, придружавана от представители на бизнеса Още
БТПП участва в среща Европейски съюз – Корея
Относно прилагането и изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея Още
Подобряване на предприемаческите умения чрез нови технологии
Иновативните дейности се разработват по проект FASTEST Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
В периода 15 март – 7 юни, един път седмично, в извънработно време Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство регистрира ръст от 6.9% за година
На годишна база ръстът в преработващата промишленост е 9.6% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1 млрд. евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура
За стимулиране на инвестициите в новаторски, устойчив транспорт с модерна инфраструктура Още