Брой 27 (1291), 08-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в среща Европейски съюз – Корея


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в подготовката на  конференцията и диалога относно за изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея.

Съгласно институционалните разпоредби на Споразумението, от 2012 г. ежегодно заседава Форумът на гражданското общество (CFS), успоредно с Комисията по търговия и устойчиво развитие (CTSD). Състоянието на ратификацията на Фундаменталните конвенции на МОТ е важен аспект на диалога Корея - ЕС по въпросите на труда в рамките на CTSD.  Досега Корея е ратифицирала четири от осемте Фундаментални конвенции на МОТ, докато държавите-членки на ЕС са ратифицирали всичките осем. В CTSD, както и в друг приложим контекст, ЕС подчертава очакванията си Корея да направи напредък за ратифициране на конвенциите на МОТ, които все още не е ратифицирала.

Други важна тема в контекста на диалога Корея – ЕС, е Корпоративната социална отговорност и възможните области за сътрудничество във връзка с екологичния знак на Корея и екомаркировката на ЕС. Във фокуса на диалога е и прилагането на  конвенция 111 на МОТ  относно премахването на дискриминацията в областта на заетостта и професиите.

НОВИНИ ОТ БТПП
Актуалното състояние на българо-либийските икономически отношения обсъдиха в Палатата
Очаква се посещение на либийска делегация на високо ниво, придружавана от представители на бизнеса Още
БТПП участва в среща Европейски съюз – Корея
Относно прилагането и изпълнението на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея Още
Подобряване на предприемаческите умения чрез нови технологии
Иновативните дейности се разработват по проект FASTEST Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
В периода 15 март – 7 юни, един път седмично, в извънработно време Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство регистрира ръст от 6.9% за година
На годишна база ръстът в преработващата промишленост е 9.6% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1 млрд. евро за увеличаване на ефективността на частните инвестиции в европейската транспортна инфраструктура
За стимулиране на инвестициите в новаторски, устойчив транспорт с модерна инфраструктура Още