Брой 108 (2363), 10-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция


Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ). Към настоящия момент е в сила Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, приета с решение на КЕВР по Протокол № 110 от 18.07.2013 г., т. 2, която следва да се отмени, тъй като регламентира начин на определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство и актуалното развитие на пазара.

С проекта на нова Методика се цели регламентирането на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на ДПИ, които да отчитат интересите както на доставчиците, така и на клиентите. В тази връзка се отнемa възможността на ДПИ да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара, като все пак се допусне известен толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация.

С предложения проект се цели и създаването на условия КЕВР да може бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от ДПИ. Предложеният проект обвързва цената за доставка на ДПИ с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на българската електроенергийна борса и с цените за недостиг на балансиращия пазар по начин, който от една страна гарантира, че заплащаните от клиентите цени ще бъдат във всеки един момент значително по-високи от пазарните, тоест клиентите няма да имат стимул да остават при този доставчик, а от друга предотвратява необосновано високи цени на доставка, като същевременно осигурява приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата. По този начин се осигурява по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между ДПИ и техните клиенти.

 

Дата на откриване:

9.6.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Енергетика

Дата на приключване:

23.6.2021 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на Асоциацията на европейските търговски палати
С фокус оздравяване, възстановяване и надграждане на европейската бизнес система Още
Активизиране на двустранните българо-гръцки делови контакти
Предстои посещение у нас на гръцка бизнес делегация през юли Още
Виртуална бизнес среща България - Ирак, 16 юни 2021 г. от 11 часа
Актуална информация за икономическите отношения между двете страни, с фокус към секторите с потенциал във взаимната търговия и инвестиции Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален симпозиум ”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”
Покана от Съюз по хранителна промишленост, 30 юни 2021 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 “Климат, енергия и мобилност”
На 5 и 6 юли, без регистрация, може да се гледа на живо (онлайн) Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция
Регламентиране на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените Още
Проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия (2021-2027 г.)
КОНКУРСИ
Участвайте с предложение за награда на ЕС за жени иноватори
В основната категория „Жени иноватори“ ще се връчат три награди по 100 000 евро Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Наказателна процедура срещу България във връзка с разпоредби на ЗКПО
Относно данъчното облагане на дъщерните дружества Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Нов B2B портал за контакт с турски CNC производители на персонализирани части
Оферти за изработка и проектиране на детайли по поръчка Още