Брой 108 (2363), 10-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Наказателна процедура срещу България във връзка с разпоредби на ЗКПО


С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. За решенията по процедури за нарушения спрямо България виж ТУК

В раздел Данъчно облагане и митнически съюз ЕК отвори наказателна процедура срещу България с изпращането на уведомително писмо във връзка с данъчното облагане на дъщерните дружества, свързано с имплементиране на  разпоредбата на член 7 “Правило за контролираните чуждестранни дружества“ на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета, т.нар. CFC rules. В нашето законодателство тя е имплементирана в глава девета „а“ на Закона за корпоративното подоходно облагане (чл. 47в - 47д).

В съобщението на Европейската комисия се посочва: „Правилата за предотвратяване на избягване на данъци позволяват на държавата-членка, в която се намира  дружество майка, да облага не само печалбите на това дружество майка, но и печалбите на нейните дъщерни дружества, които не плащат достатъчно корпоративен данък (или нямат данък) в юрисдикцията, в която са установени за данъчни цели. Настоящото законодателство, транспониращо тази директива в България, включва неправомерно освобождаване за дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни  дружества), които са обект на „алтернативни форми на данъчно облагане“. Такова освобождаване не е разрешено в Директивата" - (виж чл. 47в, ал. 4 от ЗКПО).

Посочва се, че България разполага с два месеца за отстраняване на установените от Комисията недостатъци, след което Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на Асоциацията на европейските търговски палати
С фокус оздравяване, възстановяване и надграждане на европейската бизнес система Още
Активизиране на двустранните българо-гръцки делови контакти
Предстои посещение у нас на гръцка бизнес делегация през юли Още
Виртуална бизнес среща България - Ирак, 16 юни 2021 г. от 11 часа
Актуална информация за икономическите отношения между двете страни, с фокус към секторите с потенциал във взаимната търговия и инвестиции Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален симпозиум ”Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки”
Покана от Съюз по хранителна промишленост, 30 юни 2021 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден по новата програма Хоризонт Европа – клъстер 5 “Климат, енергия и мобилност”
На 5 и 6 юли, без регистрация, може да се гледа на живо (онлайн) Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция
Регламентиране на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените Още
Проект на Териториална стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия (2021-2027 г.)
КОНКУРСИ
Участвайте с предложение за награда на ЕС за жени иноватори
В основната категория „Жени иноватори“ ще се връчат три награди по 100 000 евро Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Наказателна процедура срещу България във връзка с разпоредби на ЗКПО
Относно данъчното облагане на дъщерните дружества Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Нов B2B портал за контакт с турски CNC производители на персонализирани части
Оферти за изработка и проектиране на детайли по поръчка Още