Брой 166 (1178), 29-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Първа публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”


Управляващият орган на Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, в сътрудничество със Съвместния комитет за наблюдение по програмата, разработиха предварителна версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана, която предстои да бъде обявена. Проектът на документите за кандидатстване е съобразен с разпоредбите в Регламент за изпълнение (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 август 2014 година за определяне на специални разпоредби за изпълнението на програми за трансгранично сътрудничество, финансирани по Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски инструмент за съседство, както и с опита от изпълнението на програмата през изминалия период 2007-2013.
Настоящият вариант на пакета документи за кандидатстване, заедно с приложенията (Приложение 1 - Декларация от Водещия партньор, Приложение 2 - Декларация от Проектен Партньор, Приложение 3 - административни разходи - метод на изчисление, Приложение 4 – самооценка при деклариране на  Държавна помощ , Приложение 5 - Списък на обществени поръчки, Приложение 6 - Административно съответствие и проверка за допустимост, Приложение 7 – Оценка на Държавна помощ, Приложение 8 - Оценка на качеството) ще бъде достъпен за публично обсъждане от широката аудитория заинтересовани лица на страницата на програмата за период от 30 дни (краен срок за подаване на коментари 23.09.2016 г.). 

Първата публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване има за цел да осигури ранна информация за потенциалните кандидати, относно съдържанието на насоките за кандидатстване и даде възможност за изясняване на аспектите, свързани с подготовката на проектите и изграждането на партньорството.

Следва да се има предвид, че в проекта на насоките за кандидатстване - раздел 3.2 Система за онлайн подаване на документите за кандидатстване, е предоставен електронен адрес (http://ems-bs.mdrap.ro) на Система за управление (EMS) - виж страници 54 и 55, където всеки може да създаде профил и да провери функционирането на системата при въвеждането на всякакви данни в съответствие с инструкциите, предвидени в Насоките. Данните, въведени по време на периода на консултации ще бъдат изтрити, веднага след финализиране на общественото допитване. Окончателният вариант на пакета документи за кандидатстване ще бъде публикуван след решение на Съвместния комитет за наблюдение за стартиране на Първата покана. По време на процеса на кандидатстване, потенциалните партньори следва да ползват единствено последната версия на пакета документи за кандидатстване заедно с неговите приложения.

По време на периода на обществено обсъждане, Съвместният технически секретариат на Програмата ще приема Вашите предложения, препоръки или коментари на имейл адрес office@bsb.adrse.ro до 23-ти септември, 2016 г.

Отговорите на въпросите, свързани със съдържанието на проекта на Насоките за кандидатстване, ще бъдат публикувани на интернет страницата на програмата в секция FAQ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална компания индустриални зони предоставя допълнителни услуги за инвеститорите
За облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към бизнес в индустриалните зони у нас Още
БЯИС при БТПП е поканен да участва 19-та годишна конференция ЕС-Япония
Преговорите по споразумение за стратегическо партньорство и споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония – във фокуса на конференцията Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нов вид контрол върху обществените поръчки от 1 септември 2016
Влиза в сила контрол чрез случаен избор на подлежащите на проверка процедури Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферта за възможност за придобиване на акции в Odeon Film AG - Германия
Odeon Film е продуцентска компания за телевизионни и кино продукции, със седалище в Мюнхен Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
Съвместният технически секретариат на Програмата ще приема предложения, препоръки или коментари до 23 септември 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
6-та сесия по съвместна програма Евростарс-2
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016 г. Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ново изследване на ИПИ: Финансово състояние на държавните предприятия в България
Автор: Георги Вулджев, Институт за пазарна икономика Още