Брой 166 (1178), 29-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферта за възможност за придобиване на акции в Odeon Film AG - Германия


В БТПП е получена информация от Министерството на икономиката относно възможност за придобиване на акции в Odeon Film AG – продуцентска компания за телевизионни и кино продукции със седалище в Мюнхен.

Компанията предлага 41% от своя контролен пакет анблок, на един инвеститор, на цена  3, 500 000 EURO.

Важно: Мажоритарният акционер държи на инвеститор със стратегически, а не спекулативен интерес.

При наличие на въпроси или необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към Жанет Танева (на бълг. ез.):

Janet Teneva
Insiders-api
Krausen Str. 73
10117 Berlin
tel. +49 151 71 00 99 24
E-mail: jnt_teneva@yahoo.com

НОВИНИ ОТ БТПП
Национална компания индустриални зони предоставя допълнителни услуги за инвеститорите
За облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към бизнес в индустриалните зони у нас Още
БЯИС при БТПП е поканен да участва 19-та годишна конференция ЕС-Япония
Преговорите по споразумение за стратегическо партньорство и споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония – във фокуса на конференцията Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нов вид контрол върху обществените поръчки от 1 септември 2016
Влиза в сила контрол чрез случаен избор на подлежащите на проверка процедури Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферта за възможност за придобиване на акции в Odeon Film AG - Германия
Odeon Film е продуцентска компания за телевизионни и кино продукции, със седалище в Мюнхен Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Първа публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”
Съвместният технически секретариат на Програмата ще приема предложения, препоръки или коментари до 23 септември 2016 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
6-та сесия по съвместна програма Евростарс-2
Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2016 г. Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ново изследване на ИПИ: Финансово състояние на държавните предприятия в България
Автор: Георги Вулджев, Институт за пазарна икономика Още