Брой 65 (70), 02-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Осъвременяване на европейското законодателство в областта на несъстоятелността


На 30 март т.г.  Европейската комисия започна обществено допитване по осъвременяването на правилата на ЕС в областта на несъстоятелността. Съществуващите правила (Регламентът относно несъстоятелността) датират от 2000 г. и уреждат координацията между няколко страни от ЕС по отношение на фалитите — на дружества и физически лица. Резултатите от допитването ще помогнат да се определи дали и как трябва да се преразгледа сега действащият регламент, за да бъде стимулирана стопанската дейност и да бъде укрепен единният пазар на ЕС. Това е част от усилията на ЕС за запазване на работните места и насърчаване на икономическото възстановяване, за устойчиво развитие и увеличаване на инвестициите, както е посочено в стратегията „Европа 2020“.

Обявяването в несъстоятелност е част от живота в условията на динамична, модерна икономика. Около половината от предприятията оцеляват по-малко от пет години. През 2010 г. общо 220 000 стопански единици в ЕС са били в процес на ликвидация. Това означава, че всеки ден в Европа фалират около 600 дружества. Тази тенденция се запази и през 2011 г. Затова от първостепенна важност е да има съвременно законодателство и ефикасни процедури, с помощта на които предприятията с достатъчен икономически потенциал да могат да преодолеят финансовите трудности и да получат „втори шанс“.

Регламентът относно несъстоятелността от 2000 г. подобри правната сигурност и улесни съдебното сътрудничество при разглеждането на дела по трансгранична несъстоятелност. Въпреки това, след десетгодишно прилагане на регламента, важните изменения в областта на несъстоятелността в отделните национални законодателства и значителните промени в икономическата и политическата среда налагат той да бъде преразгледан.

Комисията се консултира с малки и големи предприятия, самостоятелно заети лица, работещи в сферата на несъстоятелността, съдебни органи, публични органи, кредитори, академични среди и с обществеността като цяло по отношение на опита им в областта на несъстоятелността и по-специално трансграничната несъстоятелност. Техните отговори ще помогнат на Комисията да определи дали и как да бъде подобрена и осъвременена сегашната правна рамка.

Допитването ще продължи до 21 юни 2012 г. на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Световна банка продължава сътрудничеството с мрежата от палати на БТПП за намаляване административната тежест за частния сектор
Банката е подготвила проучване на административни услуги за бизнеса в 11 големи общини Още
Анкетно проучване на БТПП: 40% от работодателите ще дадат Великденски бонуси
Все по-голям брой фирми считат, че бонуси се дават за постигнати резултати, а не за празници Още
В БТПП бе отбелязан Деня на равното заплащане на жените и мъжете
Събитието е част от европейската инициатива по темата Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Започва обществено обсъждане на проекта на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
Мнения, препоръки и бележки се приемат до 17 април т.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Осъвременяване на европейското законодателство в областта на несъстоятелността
Търсят се ефикасни процедури, с помощта на които предприятията с достатъчен икономически потенциал да могат да преодолеят финансовите трудности и да получат „втори шанс“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Стартира националният етап на конкурса "Европейски награди за насърчаване на предприемачеството"
Проекти ще се приемат от 2 април до 22 юни Още
Хановерски панаир 23 - 27 април 2012
Безплатен вход и други услуги предлага организаторът на български фирми Още