Брой 66 (71), 03-04-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК: Равнопоставеност на европейските компании при международен достъп до обществени поръчки

Компании от всички части на света могат да участват в повечето процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от публичните органи в страните от ЕС. Европейските предприятия обаче могат да участват само в търгове за доставка на стоки или услуги в някои страни. Това положение не е справедливо и Европейската комисия се надява да го промени с нов закон за обществените поръчки.

Разходите за обществени поръчки – придобиване на стоки или услуги от страна на публичен орган – възлизат на около 1 000 млрд. евро на година в световен мащаб. В ЕС през 2010 г. за обществени поръчки са изразходвани около 420 млрд. евро.

Около 84 % от тези средства са били достъпни за компании от всички части на света – само в секторите на комуналните услуги и отбраната съществуват ограничения за страните, от които може да са участниците. За разлика от това, в САЩ чужди компании могат да участват в търгове само за 32 % от наличните 556,25 млрд. евро, като делът в Япония е дори още по-нисък – 28 %.

Ограниченията се отнасят до сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен като строителство, обществен транспорт, производство на медицинско оборудване, електроенергия и фармацевтични продукти.

Комисията предлага при процедури за обществени поръчки на стойност над 5 млн. евро възлагащите органи да имат право да не допускат участници от страни извън ЕС, когато голяма част от стоките и услугите в рамките на поръчка не са обхванати от международни споразумения.

Ако орган иска да направи това, той трябва да информира Европейската комисия, която ще разполага с два месеца да реши дали искането е оправдано. Оценката ще се основава на степента, в която процедурите за обществени поръчки в съответната страна извън ЕС са отворени за предприятия от Съюза.

Ако дадена държава редовно дискриминира европейските доставчици, Комисията може да се опита да намери решение чрез преговори. Ако не постигне успех, тя може да ограничи достъпа на компаниите от тази страна до пазарите на ЕС – например чрез ограничения, насочени към определен сектор, или като наложи наказателно увеличение на цената на офертите на предприятията от страната.

Икономическата криза накара няколко държави да въведат протекционистични мерки, дискриминиращи европейските компании. С предложения закон ще се осигури по-голяма равнопоставеност, като същевременно ще се увеличат бизнес възможностите за европейските компании в ЕС и извън него. Това ще помогне на по-малките предприятия да участват в процедури за обществени поръчки извън Съюза и за увеличаване на заетостта в ЕС.

Международен достъп до обществени поръчки

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП проучва интереса на български фирми към йорданския пазар
През юни в София ще се проведе първата сесия на Българо-йорданската смесена комисия за икономическо сътрудничество Още
Покана за участие в обучение на тема „Връзката между икономиката и екологията в строителния сектор”
Ще бъдат представени нови стандарти за устойчиво строителство и енергиен мениджмънт Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг във Виетнам за доставка на електро-механично оборудване за ВЕЦ
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мариана Кукушева беше избрана за председател на Консултативния съвет по зърно
Хлябът в първите два месеца на годината е по-евтин, отколкото в същия период на миналата година Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК: Равнопоставеност на европейските компании при международен достъп до обществени поръчки
Нов закон ще осигури на европейските предприятия същите възможности на световните пазари, като тези, които конкурентите им имат в Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трети Световен инвестиционен форум, организиран от Конференцията на ООН по търговия и развитие (УНКТАД)
Акцент по време на форума ще бъде поставен върху променящите се дестинации за международни инвестиции в следкризисната глобална икономика Още