Брой 108 (1866), 10-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Процедури за нарушение от месец юни 2019 г.


Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма до всички 28 държави членки на ЕС, като поиска от тях да подобрят своите единични звена за контакт (ЕЗК) и да предоставят на доставчиците на услуги и на специалистите в областта на услугите удобно обслужване на едно гише.

Единичните звена за контакт допринасят за постигането на модерен единен пазар за предприятията, които трябва да получат лесен достъп до необходимата им информация и възможност да извършват административни процедури онлайн. В съответствие с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) държавите членки са длъжни да въведат единични звена за контакт, за да се помогне на доставчиците на услуги и на специалистите в областта на услугите да преодолеят административните пречки по отношение на достъпа до дейност по предоставяне на услуга.

В официалните уведомителни писма Комисията отбелязва проблемите с достъпността онлайн и качеството на информацията относно изискванията и процедурите, които са от значение за доставчиците на услуги и на специалистите в областта на услугите, които желаят да се възползват от правата си в рамките на единния пазар. Писмата също обхващат въпроси, свързани с достъпа до процедури и с тяхното приключване онлайн чрез ЕЗК, включително за трансгранични ползватели.

Държавите членки, в това число и България, разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Повече информация за всички решения по области на политика ще намерите  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от Председателя на Българската търговско-промишлена палата
Официално бе открита 108-та сесия на Международната конференция на труда в Женева
Под знака на 100-годишнината на Международната организация на труда - за социална справедливост и достоен труд Още
Среща с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Босна и Херцеговина
Обсъждане на актуалното състояние на двустранните търговско-икономически отношения и европейския път на Босна и Херцеговина Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Двете смесени палати между България и Македония подписаха Меморандум за съвместна работа
За по-добра бизнес среда и нови делови възможности Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Увеличение с 5.8% на строителната продукция през април 2019 г.
Сградното строителство отчита ръст 10.8% Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Добавяне на стойност към веригите за доставки – тема на Световния ден на акредитацията
Акредитацията е сигурен начин за бизнеса да гарантира качеството и автентичността на своите продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец юни 2019 г.
Държавите членки, в това число и България, разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията Още