Брой 134 (139), 12-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Вашият глас в Европа: Споделете мнението си за европейските политики


Искате ли да споделите вижданията си за бизнес средата или за конкретно предложение за регламент или директива, да се свържете с избрания от Вас депутат в Европейския парламент или да научите повече за обществените настроения в ЕС? Можете да направите всичко това чрез единния портал "Вашият глас в Европа", който осигурява достъп на всекиго до обществени консултации, дискусии и информация за европейските политики.

Порталът http://ec.europa.eu/yourvoice/index_bg.htm е насочен към онези, които се интересуват от процеса на вземане на решения на европейско ниво:

  • през него можете да оставите коментар за инициативите за разработване на политика в конкретни области (например, режима на ЕС за сектора на плодовете и зеленчуците)
  • той съдържа линкове към блоговете и профилите в социалните мрежи на хората, изграждащи европейската политика на всички нива - членове на Европейския парламент, комисари, председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой, и дава възможност да проведете пряка дискусия с тях.
  • чрез централизираната директория от линкове Вие разполагате с достъп до практическа информация за всеки един аспект от европейските политики - обществени търгове, социалноосигурителни права при работа в други страни от ЕС, възможности за кариера, статистически данни от Евростат или социологически проучвания на Евробарометър.

Порталът цели да подобри начина на разработване на европейски политики, като улесни по-бързата и целенасочена реакция на възникващи въпроси и проблеми.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нов проект за управление на отпадъците, третиране на метални и пластмасови повърхности и производство на електронни и електрически компоненти
Проектът се изпълнява от БТПП в партньорство с технологични и изследователски институти и търговско-промишлени палати Още
БТПП ще участва в Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи
Палатата ще представи приложения на стандартите GS1 за електронна търговия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува указание относно прилагането на ЗДДС за доставки на туристически услуги
Внася се яснота по данъчното третиране на туристическите услуги в случаите на прилагане на намалена ставка на данъка в размер 9% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Вашият глас в Европа: Споделете мнението си за европейските политики
Eдинният портал осигурява достъп до обществени консултации, дискусии и информация за европейските политики Още
СЪОБЩЕНИЯ
Безплатен телефонен номер за консултация на граждани