Брой 134 (139), 12-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще участва в Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи

На 16 юли в София, Гранд Хотел София, се открива тридневна Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи.

БТПП е сред организаторите на събитието и ще представи приложения на стандартите GS1 за електронна търговия и по-специално стандартите GS1 eCom, който е съвместим с UN/EDIFACT. GS1 eCom са глобални стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения (EDI) и предоставят ясни указания за създаване на електронни версии на различни видове бизнес документи, които се разменят между търговските партньори.

Специално внимание по време на конференцията ще бъде отделено на концепцията Single Window (обслужване на едно гише) за улесняване на търговията, която позволява на търговците извършващи международна (трансгранична) търговия да представят нормативно изискваните документи на едно единствено място или пред един единствен орган. Такива документи обикновено са митнически декларации, заявления за издаване на разрешителни за внос/износ и други допълнителни документи като сертификати за произход на стоки и търговски фактури.

Очаква се в рамките на форума да бъде подписан меморандум за намерение - първата стъпка към  създаване  на Национален съвет за търговски и транспортни улеснения. Целта на съвета е координация и създаване на Национална електронна система за търговия и транспорт (подсистеми транспорт, търговия, банки, администрация).

За контакти и допълнителна информация:
Георги Петков, Intermodal & Shortsea Promotion Center
Т/Ф 052 60 10 11, Т 052 600 468
Е-mail: office@shortsea.bg  ;  George.Petkov@shortsea.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Нов проект за управление на отпадъците, третиране на метални и пластмасови повърхности и производство на електронни и електрически компоненти
Проектът се изпълнява от БТПП в партньорство с технологични и изследователски институти и търговско-промишлени палати Още
БТПП ще участва в Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи
Палатата ще представи приложения на стандартите GS1 за електронна търговия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува указание относно прилагането на ЗДДС за доставки на туристически услуги
Внася се яснота по данъчното третиране на туристическите услуги в случаите на прилагане на намалена ставка на данъка в размер 9% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Вашият глас в Европа: Споделете мнението си за европейските политики
Eдинният портал осигурява достъп до обществени консултации, дискусии и информация за европейските политики Още
СЪОБЩЕНИЯ
Безплатен телефонен номер за консултация на граждани