Брой 31 (1543), 13-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА

Проучване за достъп до канадския пазар в контекста на СЕТА


Това проучване, подкрепено от ЕС, е част от програмата за подпомагане на достъпа до канадския пазар за европейските дружества в контекста на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). Въпросникът има за цел да получи обратна връзка относно съществуващите бариери за достъп, пред които се изправят компаниите от ЕС. Това проучване е подготвено с цел събиране на информация, която ще подпомогне да се определят приоритетите и областите за научни изследвания, относно финансираната от ЕС програма за подпомагане на достъпа до пазара СЕТА.

Инструкции за въпросника
Въпросникът цели да получи обратна информация относно конкретните търговски бариери, пред които са изправени дружествата от ЕС. Желателно е да се попълни по възможност повече от въпросника, тъй като той е предназначен да събере конкретна информация от широк кръг заинтересовани страни. Ако смятате, че някои от въпросите не са приложими за Вашата ситуация, не давайте отговор.

Прозрачност и поверителност
Отговорите на проучванията ще се използват в подкрепата на ЕС за докладите на програмата CETA, които могат да бъдат предоставени на широка аудитория.

Краен срок за попълване на анкетата: юни 2018

Въпросникът можете да намерите   ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с председателя на Съвета на либийските търговски палати
Дискутирано бе актуалното състояние и тенденциите в икономическото развитие на двете страни Още
Покана за кръгла маса, посветена на възможностите за партньорство и взаимодействие между бизнеса и регионалните научни центрове
По линия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия на борсата
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Проучване за достъп до канадския пазар в контекста на СЕТА
Относно съществуващите бариери, пред които се изправят компаниите от ЕС Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната заплата нараства с 10.6% на годишна база
Най-високите заплати са в секторите за създаването на информационни продукти и далекосъобщения и енергетика Още
България и Армения подписаха спогодба за трудова миграция
Допълнителна възможност за осигуряване на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Делегация за участие в бизнес форум в гр. Ниш, Република Сърбия
16 март 2018 г. Още
Международни панаири, изложби, форуми, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още